Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Dagmar Kludská exkluzivně – rozhovor s nejslavnější českou kartářkou

Dagmar Kludská exklusivně – Jak vidí podle Mayů poslední rok 2012?
Dagmar Kludská exklusivně – Jak vidí podle Mayů poslední rok 2012?
Zdroj:

Astroložka a kartářka Dagmar Kludská nám prozradila, jak vidí rok 2012, jak jí klient prodával rakev a komu vyložila karty vůbec poprvé.

Diskutujte: Na co byste se Dagmar Kludské rádi zeptali? Věříte na osud?

Lidé obecně vnímají poslední dva roky jako krizi. Cítíte to na přílivu klientely? Změnila se nějak?
Mé klienty trápí otázky nejen ekonomické, ale i vztahové. Nezaměstnaných lidí přibývá a s tím samozřejmě souvisí i nižší finanční úroveň, problémy, životní zkoušky, soužení a trápení, které ovlivňují vztahy a náš domov.

Obávají se lidé víc údajně přelomového roku 2012 nebo krize?
Většina lidí se obává budoucnosti – přelomového roku 2012 i ekonomické krize. Dotazy tohoto typu jsou časté.

Mimochodem, co nás tedy čeká podle vás v roce 2012, je to blízko, tam už by karty dohlédnout mohly.
Rok 2012 je podle čínské astrologie Rok Vodního Draka. Působení prvku Vody na jeho lunární znamení je uvážlivé, daleko klidnější a moudřejší. Mýtus mocného Draka podněcuje lidskou fantazii a má největší sklony k megalomanii. Lidé z Orientu považují tento rok za vcelku slibný a šťastnější než rok Kovového či Ohnivého Draka. K problémům přistupuje rozumně, snaží se je řešit objektivně, klidnou silou, přednost dává optimálnímu růstu a vývoji – nenechá se vyprovokovat k neuváženým krokům, k nelítostnému boji. Duší jsem optimista, věřím v dobro, v lidskou vůli, v lidské konání, ale bylo by nečestné přiznat, že v tom pomyslně růžovém sadě rostou i kopřivy.

Jaké nejčastější otázky vám v dnešní složité době lidé pokládají? Na co chtějí znát odpověď?
První místo stále zaujímá láska, pak nezaměstnanost, podnikání, vývoj a talenty dětí atd.

Setkáváte se s tím, že jsou klienti na výkladu karet závislí? Že by se objednávali stále dokola a bez karet se nerozhodli pro žádný závažnější krok? Jak reagujete?
Ano, i takoví jedinci jsou, ale není jich mnoho.Táží se na vše, co je pro ně momentálně důležité. Většinou jsou to velmi citliví lidé, kteří neměli lehký život, stalo se jim spoustu křivd, zklamala je láska, rodina, přátelé, přišli o domov, majetek, prožili tragické události…
Potřebují si rozebrat určitou situaci, zjistit, proč se tak stalo a zda sami někde nechybovali.
Jak reaguji? Snažím se jim vysvětlit, že pouze na nich závisí, jak se k daným věcem, situacím postaví. Častý výklad z karet za ně život nevyřeší. Musí chtít sami. Pokud někde chybovali, je tolik možností, kam mohou napnout své síly, pomáhat charitám a jiným potřebným. Znovu najít smysl života. Mé krédo je: „Pomůžeš-li druhým, pomůžeš i sobě.“ Samozřejmě je důležité dodržovat zákony, plnit své povinnosti, prostě jednat rozumně - nestavět si své štěstí na neštěstí druhých. Výklad z karet doporučuji jednou za rok .Ostatní už závisí pouze na lidech. Vracet se ke mně mohou tehdy, až se vyřčené události z větší části naplní.

Překvapil vás někdy klient neobvyklým požadavkem?
Ano, i to se stává. Například jedna paní středního věku se velmi vehementně dotazovala na přesné datum, kdy její manžel zemře. Odůvodnila to tím, že život s ním je doslova peklo, ale rozvést se nemůže kvůli velkému majetku, o mnohé by přišla. Takový dotaz se mi ani trošku nelíbil. Jednou přišel majitel pohřební služby, dotazoval se, jak služby budou prosperovat. V momentě, kdy jsem mu řekla, že výdělky vidím průměrné, nabídl mi zakoupit vlastní prvotřídní rakev se značnou slevou, což mě doslova uzemnilo. Dodal, že bych mu moc pomohla, kdybych rakve koupila pro celou moji početnou rodinu. To už jsem vypěnila.

Jakou máte od lidí zpětnou vazbu? Vracejí se často? Stalo se vám, že reagovali nespokojeně nebo vás snad přímo vinili z nějakého životního nezdaru?
Statistiku si žádnou nedělám, abych věrně potvrdila, že všichni klienti se ke mně vrací. Mohu však potvrdit, že lidé se rádi vrací. Jedni přijdou za rok, jiní za dva, tři i třeba za více let, potvrzují, že astrologicko-karetní výklad vychází. Získávám tak zpětnou vazbu. Vyloženě, že by mě někdo obviňoval z nějakého životního nezdaru, jsem nezaznamenala. Pouze čas bývá problém. Někomu jde rychle, jinde se vleče, ale výsledek se dostaví.

Dokázala byste vykládat karty úplně nové, nebo potřebujete svůj ohmataný baliček a karty pak lépe vydají své poselství?
Vykládat můžete z čehokoliv, z hvězd, z ruky, z čajových lístků, z kávové sedliny, z čísel, z karet …Čím jsou karty starší, lépe řečeno, čím více lidí mělo balíček karet v ruce, lépe vydávají své poselství. Nerada karty měním, za mou jednadvacetiletou kartářskou profesi jsem doposud měnila balíček karet dvakrát. První karty proto, že všudypřítomná energie, emoce a lidský pot téměř smyl všechny obrázky.

Jestliže je osud daný, má cenu se snažit ze všech sil ho ovlivňovat? Nebo je lepší spíše pasivněji přijímat, co osud přinese, a „proplouvat“?
Tato otázka je na dlouhou filozofickou debatu. Jsem fatalista a věřím na osud. To však neznamená, že bychom měli sedět se založenýma rukama v klíně a o nic víc se nesnažit. Jsem toho názoru, že pokud klient je na něco důležitého upozorněn, na věc se připraví, dá si větší pozor. Událost proběhne, ale s menšími následky.

Dokázala jste si sama na křižovatkách svého života, například při rozvodech, s klidem říct – Tak to byl zkrátka můj osud?
Ano, dnes s odstupem času mnohé chápu, proč se vše muselo tak stát. Člověk přes ztráty, bolestné životní události tak nějak duchovně dospěje a vydá-li se dobrou cestou, nemusí jen strádat. Časem zjistíte, že stále má cenu bojovat o své místo na slunci. Nemůže být všechno jen černé nebo bílé. Existují i nádherné pastelové barvy.

Odmítáte některé klienty? (případně které?) Nebo se výkladu karet dočká každý, kdo vyčká, než na něj přijde řada?
Klienty žádné neodmítám. Pokud vyčkají, na každého dojde řada. Vykládám tři dny v týdnu, sestavuji horoskopy pro rádio Frekvence 1, pro internet, časopisy, věnuji se psaní příběhů, jezdím na přednášky, besedy, autogramiády, věnuji se svým dětem a 5 vnukům. Uklidňuje mě práce na zahradě. Ráda si přemýšlím, miluji psaní příběhů a procházku za deštivého počasí. Občas bych potřebovala den o nějakou tu hodinu natáhnout.

Sama už jste zmínila, že se karet někdy bojíte. Na co byste si je sama sobě nikdy nenechala vyložit (nebo od kolegyně)?
Na zdraví. Na to jsou renomovaní odborníci, lékaři.

Cítíte, že jste někdy více „ve formě“ než jindy? Co to ovlivňuje? Stane se, že karty jsou nečitelné?
Samozřejmě, že i takové dny jsou. Dvakrát za život se mi stalo, že karty byly nečitelné, což jsem také vykládající osobě sdělila. Nedokáži si to vysvětlit.

Často jistě fungujete v roli psychologa, mnozí příchozí se vám svěřují s niternými problémy. Jak sama snášíte tolik příběhů? Jak si od nich udržujete odstup?

Není to lehké. Závažné osudy lidí prožívám velmi niterně. Nejsem bezcitná, sama jsem několikrát za život poznala, jak bolest svazuje a psychicky ničí. Nejúčinější lék na jakoukoli bolest je práce. Víra a naděje, že bude zase dobře. Často si kladu otázku, zda mám vůbec právo dívat se do budoucnosti lidí… A náhle za mými dveřmi stojí klient, který mi přišel poděkovat za to, že jsem ho (ji) v té těžké chvíli podržela. Dala mu novou chuť do života. V tu chvíli získávám pocit, že výklad z karet má smysl.

Polovina manželství se dnes rozvádí. Vy jste však vždycky patřila mezi zastánkyni rodinných tradic. Platí to stále? Jakou má rodina podle vás v moderní společnosti váhu?
Ano, rodina je základ. Velice bojuji za to, pokud to jen trochu jde, aby zůstala pohromadě.
V rodině je síla, rodina je základ státu.

Vzpomenete si, komu prvnímu jste kdy vyložila karty?
V mém dětství to byly mé sestry a kamarádky. Vykládala jsem si i na cirkusová zvířata. Velmi ráda jsem je pozorovala. Přála jsem si je pochopit, znát jejich povahu i tužby. Sama bych se však nikdy neodvážila věštit neznámým lidem, kdyby nebylo mé daleko odvážnější sestry Edity, která těsně po revoluci podala inzerát. Má první skutečná klientka byla starší a velice milá paní Srbová. Bylo to na Jižním Městě, kde jsem tehdy bydlela. Málem jsem se u prvního „profesionálního výkladu“ rozplakala. Byla to přece jen neznámá paní. Obávala jsem se, že to nesvedu. Paní Srbová mi věřila, všechno pěkně se mnou rozebrala a dala mi sílu. Pozvolna začali chodit i další klienti a řada zvídavých lidí se rozrůstala. Z jediného inzerátu žiji dodnes.

Co vám po všech zkušenostech s různými povoláními řekla rodina, když jste se rozhodla výkladem z karet živit? Jak reagovaly například děti? Připadá mi to na tu dobu, kdy jste začínala, úžasně odvážné rozhodnutí. Bála jste se, jak to dopadne?
Moji rodiče pocházeli z cirkusového prostředí a vždy mě považovali za tak trochu podivínskou, temperamentní a velmi zvídavou holčičku. Věděli, že se zabývám těmito věcmi, zvláště výkladem z karet, a nijak mi v tom nebránili, myslili si, že časem mě to omrzí. Což se i na určitou etapu mého života stalo, ale vždy jsem se k výkladu z karet pokorně vrátila. Mé děti si zvykaly, pro ně je naprosto přirozené, že se zabývám mystikou a psaním příběhů.

Zmínila jste v jednom rozhovoru, že k vám přicházely předtuchy už jako k malé holčičce. Kterou situaci jste „znala“ ze svého podvědomí ještě dříve, než se stala?
Narodila jsem se za války jako neduživé dítě, kterému lékaři nedávali příliš mnoho naděje na život. Trpěla jsem těžkým bronchiálním astmatem a břišními kolikami. Měla jsem časté dusivé záchvaty, upadala jsem do bezvědomí a v nemocnici jsem pobývala více než doma.
Stávalo se mi, že sny jsem si pletla se skutečností. Mívala jsem živé sny a díky jednomu takovému snu o opičce Kivi, kterou jsem viděla ležet bez duše na zemi v kleci, nočnímu vzbuzení a včasné pomoci tatínka jsem ji zachránila před jistou smrtí. Přivolaný veterinář potvrdil vysokou horečku a zápal plic. Poděkoval mi za její záchranu. Takových příhod se mi stalo daleko víc, ať už to bylo v dětství u cirkusu, nebo později v privátním životě.

Jste také úspěšnou spisovatelkou. Kdy vám zbývá na psaní čas? Jak vypadá váš všední pracovní den? Pokud vím, velmi brzy vstáváte.
Vstávám kolem páté hodiny ranní, někdy i dřív, ale zase chodím včas spát. Mám ráda ticho, miluji, když se den rozednívá. Stojím na terase a nedočkavě čekám, co mi asi nový den přinese. Většinou zasednu k počítači a píši … Snažím se psát i přes den, pokud mi čas dovolí.
Klienti mi nosí náměty až do domu, jsou zdrojem mé inspirace a byla by velká škoda je nevyužít. Každý lidský osud je jedinečný a tolik zajímavý. O nákupy a vaření se starají mé tři dcery, s tím si hlavu nelámu. Můj syn mě vozí na přednášky a besedy. Pokud mi čas dovolí, velmi ráda čtu díla Kafky, Junga, Freuda, Dostojevského, Fulghuma, Nerudy, Loukotkové... Také životopisy vážených osobností, porovnám jejich datum narození s jejich vlohami, talentem. Napsala jsem třicet knih o astrologii západního i východního typu, o kartách, kávové sedlině a Snář . Publikovala jsem různé příběhy lidí i autobiografii „Vzpomínky schované v duši“ a román „Elvíra“. Celý život stále hledám souvislosti mezi příčinami a následky. Přeji si přijít věcem tzv. na kloub, což se daří někdy více a někdy méně. Když se cítím vyčerpaná, poslouchám hudbu, pracuji na zahradě, sázím, okopávám, zalévám. Je to úžasná relaxace, kterou doporučuji všem.

Čtenáře Kafe.cz srdečně zdraví - Dagmar Kludská 

Chcete se naučit vykládat karty jako Dagmar Kludská? Přihlaste se na dvoudenní seminář pořádaný naším partnerským webem www.mojeastrologie.cz 
Pro bližší informace a přihlášky klikněte ZDE

Na příští čtvrtek pro vás připravujeme rozhovor s astrologem Pavlem Hanzalem

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Týdenní horoskopy

Horoskop na 26.9. - 2.10. 2011

Jaký bude 39. týden v roce 2011? Co máte vepsáno ve hvězdách? Týdenní horoskopy na KAFE.cz pro vás připravuje nově Jarmila Gričová.

Akční letáky