Vědkyně

Co bylo? V mnohých minulých životech jste byla vzdělaná žena, která vynikala vědomostmi. Mohla jste učit mládež, vést chrámovou školu, přepisovat knihy.

Jaká jste teď? Vynikáte inteligencí, svět hodnotíte analyticky. Bohužel máte sklon dělat několik věcí najednou, a zbytečně tak plýtvat energií. Vašim úkolem je především předávat znalosti.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Vesničanka

Co bylo? Žila jste na venkově, mohla jste být selkou, ale i majitelkou velké usedlosti nebo se zabývat nějakým řemeslem. S přírodou a jejími dary jste zacházela s úctou a vážila si všeho, co vám dala.

Jaká jste teď? Máte slabost pro přírodu, toužíte po vlastním domku se zahradou. Pociťujete téměř fyzické spojení s přírodou, takže s chutí pracujete v ekologických hnutích a při ochraně přírody.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Bojovnice

Co bylo? Mohla jste být vojákem, bojovníkem, ale taky markytánkou, která šla za mužem svého srdce do bitevní vřavy. Většinou jste umírala dříve, než jste se stačila dočkat zaslouženého klidu a stáří.

Jaká jste teď? Máte ráda riziko, oceňujete odvahu a smysl pro čest. Na dění kolem sebe máte své vlastní názory a nedovolíte, aby se je kdokoli pokoušel změnit. Máte obrovskou potřebu nezávislosti.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Mystička

Co bylo? Mohla jste žít v klášteře nebo na poušti, kde jste o samotě meditovala. Jako lékařka jste se starala o chudé a ubohé.

Jaká jste teď? Neobyčejně vnímavá. Vyhýbáte se ryze materiálnímu přístupu k životu. Měla byste se ale vystříhat všech krajností, vyvarovat se jakéhokoli fanatismu a dovést do rovnováhy duchovní i materiální stránku života.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Rebelka

Co bylo? Většinou jste žila v dobách, kdy staré zanikalo a nové vznikalo, kdy se měnily zákony a nikdo nevěděl, co platí. Patřila jste k lidem, kteří energicky odhazovali to staré a vytvářeli prostor pro nové.


Jaká jste teď? Smysl pro spravedlnost a snaha o její prosazení vám zůstaly. Občas hájíte lidi, kteří to nepotřebují. Je potřeba, abyste se naučila zdravému egoismu a myslela více na sebe a svou rodinu.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Obchodnice

Co bylo? Většinou jste se narodila chudým rodičům a veškerou energii jste věnovala snaze o vylepšení svého materiálního postavení. Práce vás však pohltila natolik, že vám nezbýval čas na děti.

Jaká jste teď? Máte nepochybný obchodní talent a nos na investice. Umíte šéfovat, moudře hospodaříte se zisky. Svůj čas rozdělte tak, aby rodina věděla, že je pro vás stejně důležitá jako práce.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Cestovatelka

Co bylo? Vaší vášní bylo objevování nových světů – a to i v přeneseném slova smyslu. Byla jste hodně vzdělaná, takže jste mohla nést poselství svého krále do cizích zemí nebo třeba hledat cenné rukopisy.

Jaká jste teď? Máte vynikající a rychlé myšlení, obrovskou energii a chuť jít do rizika. Navíc vás charakterizuje obrovská samostatnost, je vám jedno, co si o vás kdo myslí.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Šamanka

Co bylo? Dostala jste se do situací, kdy jste trpěla, ale musela jste se i dívat, jak trpí ti, které máte ráda. Patřila jste k obětem válek, které vás připravily o majetek, rodinu, svobodu a někdy i o život

Jaká jste teď? Velice vnímavá k bolesti a nespravedlnosti – a je vám jedno, zda se týká vás, nebo kohokoli jiného. Nesnášíte násilí. Máte skvělou intuici. V tomto životě je potřeba, abyste se přestala bát.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Svůdkyně

Co bylo? Narodila jste se v zámožné rodině, kde život plynul od zábavy k zábavě, později od flirtu k flirtu. Byl to však jen sport, který neměl s pravou láskou nic společného.

Jaká jste teď? Okouzlující, smyslná a svůdná. Těžko ale snášíte některé vlastní nezdary. Pak vsadíte na pasivitu a na to, že se mezi ctiteli najde někdo, kdo zapomněl na vaše odmítnutí a zcela určitě přijde na pomoc.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Otrokyně

Co bylo? Patřila jste ke služebníkům, kteří trpěli pod krutým pánem. Neustále jste byla ponižována. Je možné, že jste v jednom z minulých životů veslovala na galéře, že vás unesli jako otroka do cizí země.

Jaká jste teď? Násilí nesnášíte a váš život vede touha po spravedlnosti. Nepatříte však k hlasitým bojovníkům, dobro konáte tiše a tak, abyste nebyla středem pozornosti.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Šlechtična

Co bylo? Žila jste u dvora, kde vás všichni obdivovali a projevovali úctu. Uznání jste brala jako něco, na co máte automaticky nárok. Přesto vám zůstalo laskavé srdce, byla jste mecenáškou umělců.

Jaká jste teď? Bez přehánění se dá říct, že jste aristokratkou ducha. Oceníte, když se lidé umějí chovat, ale jste příliš moudrá, než abyste je hodnotila jen podle toho. Vyzařuje z vás sebejistota.

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Chůva

Co bylo? Jako matka jste byla vynikající, jako opatrovatelka cizích dětí spolehlivá a skvělá. Patříte k ženám, pro které je mateřství opravdovým životním úkolem a skutečným posláním.

Jaká jste teď? Vychováváte své děti s pochopením a láskou, a pokud si dáte pozor, abyste jim neomlouvala i to, co si odpuštění nezaslouží, dočkáte se od nich plno radosti. Myslete i na sebe!

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Jak zjistit, čím jste byli v minulém životě?

Napište SMS ve tvaru:

ASTRO(mezera)MINZIVOT(mezera)DENNAROZENÍMĚSÍCNAROZENÍ(mezera)
ROKNAROZENÍ

  • SMS odešlete na číslo: 900 12 09
  • Den narození zadávejte vždy jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili například sedmého, napište číslo 07. Pokud jste se narodili třináctého, napište číslici 13.
  • Měsíc narození zadávejte také vždy jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili v červenci, napište číslici 07. Pokud jste se narodili v listopadu, napište číslici 11. Název měsíce nevypisujte slovně!
  • Rok narození musí mít čtyři číslice. Prostudujte si důkladně příklad SMS.
  • Mezi čísly nedělejte tečky ani pomlčky či jiná znaménka, pouze mezery dle vzoru: SMS bude tedy vypadat například takto: ASTRO MINZIVOT 0707 1930, což znamená, že osoba je narozena 7. července 1930.
  • Pokud zašlete SMS ve špatném tvaru, přijde vám zpráva, která vás na tuto skutečnost upozorní.
  • Pokud zašlete SMS ve správném tvaru, přijde vám zpět zpráva oznamující čím jste byli v minulém životě, a vy si můžete přečíst podrobnější informace.

Cena za 1 SMS je 9 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje ATS Praha, s.r.o.. Uvedenou SMS službu lze využívat pouze na území ČR prostřednictvím mobilních operátorů O2, T-MOBILE a VODAFONE. V případě problémů se zasláním SMS volejte infolinka 296 363 199 (k dispozici po – pá od 8 do 17 hodin). Více informací na www.platmobilem.cz.