Jak zjistit svůj ascendent?

Napište SMS ve tvaru:

ASC(mezera)DENNAROZENÍMĚSÍCNAROZENÍ(mezera)HODINANAROZENÍ

SMS odešlete na číslo: 900 12 09

  • Den narození zadávejte vždy pouze jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili například pátého, napište číslo 05. Pokud jste se narodili třináctého, napište číslici 13.
  • Měsíc narození zadávejte také vždy pouze jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili v březnu, napište číslici 03. Pokud jste se narodili v listopadu, napište číslici 11. Název měsíce nevypisujte slovně!
  • Hodinu narození zadávejte vždy jako čtyřmístné číslo. Ascendent se liší po půl hodinách, proto uvádějte vždy pouze celou hodinu nebo půlhodinu, podle toho, ke které se více blížíte. Pokud jste se tedy narodili v 0.28, napište nejbližší půlhodinu, tedy číslo 0030. Pokud jste se narodili v jedenáct hodin dopoledne, napište číslici 1100. Pokud jste se narodili například v 19.48, napište číslici 2000.
  • Mezi čísly nedělejte tečky ani pomlčky či jiná znaménka, pouze mezery dle vzoru!

Příklad SMS: ASC 1612 0130
SMS v tomto tvaru znamená, že osoba je narozena 16. prosince v 1 hodinu 30 minut ráno.

Pokud zašlete SMS ve špatném tvaru, přijde vám zpráva, která vás na tuto skutečnost upozorní. Pokud zašlete SMS ve správném tvaru, přijde vám zpět zpráva oznamující váš ascendent a vy si můžete přečíst podrobnější informace.

Cena za 1 SMS je 9 Kč včetně DPH.

Technicky zajišťuje ATS. Uvedenou SMS službu lze využívat pouze na území ČR prostřednictvím mobilních operátorů O2, T-Mobile a Vodafone. Help linka 296 363 199. Více informací na www.atspraha.cz

Charakteristiku ascendentů v jednotlivých znameních najdete na dalších stranách...

Ascendent ve znamení Berana

Jste silná osobnost, která se ráda prosazuje a soutěží s ostatními. Když ale nebudete jednat harmonicky, způsobíte si problémy s ostatními lidmi. Důležitý je pro vás partner ve znamení Vah. Od něj se naučíte vyváženosti, toleranci a taktu. Pokud to nedokážete, nevyhnete se střetům. Je vám vlastní bystrost a rychlost, musíte ovšem zvládnout svou agresivitu. Hlavně se nepovyšujte nad méně nadané a pomalejší jedince. Tento ascendent je mužský, což znamená, že leckterým ženám může přinášet dominantní způsoby jednání.

Ascendent ve znamení Býka

Možná máte umělecké vlohy, o nichž nevíte. Toužíte po kráse. Záleží vám na prostředí, kde žijete nebo pracujete. Pokud nejste duchovně zaměřeni, budete zápasit s vlastními estetickými nároky a silnou pudovostí. Pozor na sklony k hromadění věcí. Také se vám může přihodit, že si vytyčíte naprosto nereálný cíl. Ve vztazích k různým lidem někdy pociťujete sílu pout, jako byste měli dojem, že dotyčný je vaším majetkem. Nenasytná potřeba vlastnit se však často promění v sebedestrukci. Vy ale můžete druhým zprostředkovávat pozitivní energii skrze umění, přátelství i lásku. To je vaše cesta.

Ascendent ve znamení Blíženců

Jste bystří i rychlí. Záleží ovšem na tom, jak tyto schopnosti využijete. Tento ascendent přináší nenasytnost po informacích. Můžete se proměnit ve štvance, kteří usilují po vzdělání a uznání. Pokud přeskakujete od jedné věci k druhé, jste pouze povrchní pozorovatelé života. Skvěle se cítíte ve společnosti. Možná máte hodně známých, kolik z nich jsou skuteční přátelé? V milostných záležitostech si nedělejte zbytečné problémy tím, že chcete vyzkoušet úplně všechno. K vašemu vyrovnání může sloužit vibrace protilehlého znamení Střelce, který si jde přes veškeré svody světa jasně za svým cílem a nenechá se ničím odradit. Co vy na to?

Ascendent ve znamení Raka

Patříte k těm, kteří mívají obětavou povahu. Jestliže vám na někom hodně záleží, jste schopni udělat nemožné. Nic se ale nemá přehánět. Abyste se totiž nedopracovali ke ztrátě vlastní identity a do podřízené role. Nesmíte sebou nechat manipulovat. Tento ascendent přináší velkou přecitlivělost, intuici a lpění na minulosti. Naučte se žít teď a tady. I když je to těžké, zkuste odpustit těm, kteří vám před lety třeba ublížili. Citové rovnováze se učíte od svého protilehlého znamení Kozoroha. Proto se vám může stát, že během života potkáte hodně lidí narozených právě v tomto zemním znamení. Spočítáte je?

Ascendent ve znamení Lva

Vaše přednosti spočívají v neobyčejné osobní přitažlivosti, vyzařování a tvořivosti. Problémem takto zajímavých lidí jsou narcistické sklony. Lví ego je natolik silné, že jeho nositelé jsou vystaveni velkým zkouškám, které souvisí se sebepřijetím, úspěchem i láskou. Tento ascendent vám přináší opravdu velké možnosti, ale nejdříve musíte sami sebe zkrotit. Chtěli byste hlavně vládnout? Snad vám pomůže opoziční vizionářské znamení Vodnáře s všeobjímající láskou a humanismem.

Ascendent ve znamení Panny

Máte nebývalý smysl pro pořádek. Což souvisí i s vaší velkou náročností – doma stejně jako v profesním životě. Myslete ovšem na to, že vše má své meze. Je na vás, abyste se zbavili zbytečné kritičnosti vůči nedostatkům druhých a přehnané péči o zevnějšek. Patříte mezi jedince, kteří mají sklon podléhat panickému strachu z nemocí. Proto je dobré utužovat nejen tělo, ale i duši. Důležitým úkolem je pro vás naučit se kultivovanému projevu. V citové oblasti by vás mělo inspirovat protilehlé znamení Ryb. S jeho zrozenci se můžete potkávat na bázi přátelské i milostné. Už jste to vyzkoušeli?

Ascendent ve znamení Váhy

Máte předpoklady k tomu, abyste působili otevřeně a přátelsky. Směřujete k harmonii, je vám blízký humanismus. Mnoho jedinců s tímto ascendentem pracuje pro společnost, rozvíjí tak své nesobecké vlastnosti. Přitom je však důležité neztratit svou individualitu a směr životní cesty. Jinak se mohou objevit problémy, které vydrží roky. Vaším úkolem je propojovat druhé lidi, vyvažovat nedorozumění, diplomaticky usilovat o smír. Větší razanci a rozhodnosti se naučíte při častých setkáních a konfrontaci s lidmi narozenými ve znamení Berana.

Ascendent ve znamení Štíra

Máte velký dar intuice a duchovního vhledu. Hlavně musíte důvěřovat vnitřnímu hlasu. Zřejmě patříte mezi jedince, kteří více než ostatní musí zpracovat otázky osobní moci, majetku i sexu. Často přitahujete komplikované jedince, kteří vám zrcadlí nezpracované stínové vlastnosti. Na své životní cestě se naučte na ničem nelpět, ať už se jedná o hmotu či živé tvory. Vždyť opouštět je lidské! S tímto ascendentem se rodí lidé, kteří se rozhodli proměnit vlastní osobnost. K vyrovnání jim slouží konfrontace s opozičním (doplňujícím) znamením Býka, který tak rád hromadí. Ideálem je rovnovážný vztah mezi těmito dvěma polaritami.

Ascendent ve znamení Střelce

Možná jste v mládí zažili mnohá nedorozumění, snad i víte, co je pocit osamělosti. Jestliže pochopíte svůj životní úkol, budete umět jiné lidi přijímat s jejich nedostatky. Do tohoto ascendentu se rodí velmi vyspělé duše, které mají ostatním pomoci najít cestu k duchovnějšímu způsobu života. Proto většinou přicházejí do rodin, které jsou spíš materiálně orientované. Je však nutné, abyste zpracovali svou nižší přirozenost. Tedy pýchu, touhu po majetku či tělesných požitcích. Protilehlé znamení Blíženců vás vede k nadhledu, který v některých situacích tolik potřebujete.

Ascendent ve znamení Kozoroha

Vaším prokletím může být orientace na výkon a perfekcionimus. Zřejmě patříte mezi zrozence, kteří jsou karmicky zatíženi minulostí. Jdete cestou nelehkého života. Učíte se zodpovědnosti a tvrdé práci, nic nedostanete zadarmo. Skláníte se před autoritami, ctíte pravidla a zákony. Tradiční hodnoty bývají součástí vašeho životního stylu. Pozor na strnulost, ta se může projevit i ve zdravotním stavu (problémy s pohybovým ústrojím). Větší citlivosti a otevření se emocionálnímu světu vás naučí protilehlé znamení Raka. Pomůže vám setkání s jeho zrozenci.

Ascendent ve znamení Vodnáře

Inklinujete k humanistickým ideálům, což je chvályhodné. S tím souvisí i vaše představy o fungování a nápravě světa. Neměli byste ale zapomínat na vlastní život a především na děti, partnera a nejbližší okolí. I zdánlivé detaily jsou přece důležité. Pozor na roztříštěnost zájmů, nesoustředěnost na jeden cíl, nedochvilnost a nespolehlivost. Napadlo vás, že to někomu může vadit? Lidé narození s tímto ascendentem nemají za úkol nic menšího než pochopit směr, kterým se lidstvo v určitém časovém úseku ubírá. Mají druhé vést, pomáhat jim. Vy nezapomeňte: od protilehlého znamení Lva (má silné ego) se můžete naučit, jak si stát na svém a neuhýbat z cesty.

Ascendent ve znamení Ryb

Jste idealisté, někdy naivní a bezbranní. Od druhých většinou nečekáte nic zlého. Možná toužíte jakoby splynout se všemi a se vším. Jsou chvíle, kdy se cítíte jako otroci těla a zemních vibrací. Tento pocit vás v krizových momentech může přivést k různým závislostem, pozor si dávejte na alkohol a další drogy. Někdo z vás se třeba cítí dobře na útěku do fantazijního světa, jinému vyhovuje uzavřenost ve skupině stejně naladěných lidí.
Tento ascendent vám přináší nesmírnou citlivost a také vhled do duchovních oblastí. Realističtějšímu pohledu na svět se můžete naučit prostřednictvím svého opozičního znamení Panny. Komunikujte s jejími zrozenci!

Mohlo by vás také zajímat: Horoskop z bájné Atlantidy nebo Přírodní horoskop