1/21
Jizvy člena kmene z Papuy-Nové Guiney mají připomínat kousnutí krokodýla a vstup do dospělosti.

Jizvy člena kmene z Papuy-Nové Guiney mají připomínat kousnutí krokodýla a vstup do dospělosti.

Zdroj: Youtube.com

Tyto zuby mají připomínat chrup žraloků a bez této "ozdoby" by v tomto kmeni nebyli muži pravými muži.

Zdroj: Youtube.com

Často také museli mladí hoši mít sexuální poměr se staršími muži z kmene. Až po té se stali dospělými a mohli navázat vztah s ženami.

Zdroj: Youtube.com

Tento mladý hoch musí přeběhnout přes záda čtyř volů (ano, podmínkou je, aby byli býci kastrováni), pak se stane mužem.

Zdroj: Youtube.com

Papua-Nová Guinea: Mladým mužům je protažen kořen rostliny přes nosní dírky a vytažen ven ústy. Jde prý o pročištění...

Zdroj: Youtube.com

Tito chlapci jsou v 7 letech odebráni matkám, aby strávili 10 let výhradně ve společnosti mužů.

Zdroj: Youtube.com

Ženská obřízka se bohužel stále týká mnoha dívek z afrického kontinentu, ale také z Asie.

Zdroj: Youtube.com

Chlapcům z toho kmene je hromadně provedena obřízka. Zpět ke kmeni se mohou vrátit až po úplném uzdravení.

Zdroj: Youtube.com

V tomto případě musli mladí zabít vězně, až po té se z nich stali dospělí.

Zdroj: Youtube.com

V Keni musejí členové tohoto kmene zabít větší zvíře než jsou oni sami pouhým oštěpem.

Zdroj: Youtube.com

Tady jsou dětem zjizveny tváře dřevěnými dlátky. Po absolvování rituálu jsou považovány za dospělé.

Zdroj: Youtube.com

Mladí indiáni z tohoto kmene byli omámeni silnými drogami, které zajistily, že si nic ze svého dětství nebudou pamatovat. V případě potřeby se aplikace drog musela opakovat.

Zdroj: Youtube.com

V tomto africkém kmeni věří, že jsou mladé dívky spojené s vodou. S tou se před prahem dospělosti musí rozloučit zpěvem uprostřed toku.

Zdroj: Youtube.com

V tomto kmeni je nutné dospět skokem z věže a to tak, aby se hlava dotýkala země...

Zdroj: Youtube.com

V jednom brazilském kmeni se musí mladí sami otrávit jedem a otravu přežít...

Zdroj: Youtube.com

V Amazonii museli mladí jednoho z kmenů "nosit na rukách rukavice" z mravenců. Jde ovšem o velmi agresivní druh, který po deseti minutách dotyčného paralyzuje na 24 hodin.

Zdroj: Youtube.com

V Amazonském kmeni se zase dodržovala tradice, která přikazovala dívkám strávit několik měsíců mimo kmen.

Zdroj: Youtube.com

V tomto africkém kmenu se dodržuje tradice, kdy jsou mladí vysláni do divočiny. Jsou při tom pronásledováni staršími členy kmene, kteří je straší zvuky.

Zdroj: Youtube.com

Tento kmen Aboridžinců byl obzvlášť krutý. Mladým mužům byla na několika místech naříznuta kůže a provedena také obřízka. Nešťastníci pak byli ponecháni bez ošetření v bolestech.

Zdroj: Youtube.com

Mladí Aboridžinci musí strávit 6 měsíců o samotě v divočině.

Zdroj: Youtube.com

Ve Španělsku kdysi děti procházely strašnou zkouškou. Po 4 dnech bez spánku byly pověšeny za kůži a musely tak nějakou dobu vydržet. Po té jim byl ještě useknut malíček na ruce.

Zdroj: Youtube.com