2/13

Postavte se zpříma a široce rozpažte. Držte ruce rozpaženy a točte se jako káča kolem své osy ve směru hodinových ručiček. Opakujte jedenadvacetkrát bez přestávky.

Zdroj: Youtube.com

Na konci točení se zhluboka nadechněte...

Na konci točení se zhluboka nadechněte...

Zdroj: Youtube.com

...a vydechněte a to opakujte ještě dvakrát.

Zdroj: Youtube.com

Položte se na záda na podložky. Nohy natáhněte zpříma, chodidla směřují vzhůru. Paže položte podél těla.

Zdroj: Youtube.com

Zvedejte nohy, až mírně překonáte úhel devadesát stupňů. Současně zvedejte hlavu až se brada dotkne hrudníku. Poté vraťte nohy i hlavu zpátky na zem. Opakujte celý cvik jedenadvacetkrát.

Zdroj: Youtube.com

Klekněte si tak, že se prsty nohou dotýkají země. Ruce zapřete dlaněmi proti zadní straně stehen těsně pod hýžděmi.

Zdroj: Youtube.com

Nadechněte se nosem a současně se zaklánějte v pase. Hlavu zaklánějte, jak nejvíce dokážete. Zapřené ruce vám v záklonu pomohou udržet rovnováhu. Celý pohyb opakujte jedenadvacetkrát

Zdroj: Youtube.com

Posaďte se zpříma, nohy natáhněte před trupem. Natažené dlaně položte na podlahu rovnoběžně s boky. Poloha dlaní je velmi důležitá, musejí ležet těsně vedle boků. Bradou se dotýkejte hrudníku.

Zdroj: Youtube.com

PĚT TIBEŤANŮ: Cvičte je KAŽDÝ DEN a nemusíte do POSILOVNY!

Zdroj: Youtube.com

Nadechněte se nosem a plynulým pohybem zvedněte boky ze země, a to tak, že nohy pokrčíte v kolenou, čímž se chodidla opřou o zem. Současně proveďte největší možný záklon hlavy.

Zdroj: Youtube.com

Na konci cvičení se uvelebte v příjemné poloze a chvíli v ní setrvejte.

Zdroj: Youtube.com

Vzepřete na dlaních a prstech nohou. Rozestup mezi dlaněmi i chodidly je asi 65 cm. Hlava je vztyčená v záklonu. Zatímco vdechujete nosem, udržujte paže i nohy napjaté, zvedejte hýždě.

Zdroj: Youtube.com

Cvičení opakujte jedenadvacetkrát v plynulém, nepřerušovaném rytmu. Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Zdroj: Youtube.com