3/12

Zákon maminkám nepřiznává zvláštní dávky jen proto, že na péči o dítě zůstaly samy.

Zdroj: Shutterstock.com

Předpokládá se, že otec bude platit povinné výživné, i když o dítě nejeví zájem.

Zdroj: Shutterstock.com

V praxi se na to ale matka nemůže stoprocentně spolehnout a často se ocitá ve finanční tísni. V takové situaci je dobré vědět, o jaké dávky můžete jako rodič s nedostatečnými příjmy požádat.

V praxi se na to ale matka nemůže stoprocentně spolehnout a často se ocitá ve finanční tísni. V takové situaci je dobré vědět, o jaké dávky můžete jako rodič s nedostatečnými příjmy požádat.

Zdroj: Shutterstock.com

Na příspěvek v mateřství a rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče bez ohledu na to, zda dítě vychovávají sami nebo s partnerem.

Zdroj: Shutterstock.com

Porodné je jednorázová dávka, která se vyplácí při narození prvního nebo druhého dítěte rodinám, jejichž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny.

Zdroj: Shutterstock.com

Rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima mohou požádat také o přídavek na dítě.

Zdroj: Shutterstock.com

Pokud dítě předškolního či školního věku onemocní nebo škola vyhlásí chřipkové prázdniny, rodič samoživitel má nárok na ošetřovné a může být s dítětem doma až 16 kalendářních dnů.

Zdroj: Shutterstock.com

Jestliže vám 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, můžete zažádat o příspěvek na bydlení a případně i o doplatek na bydlení.

Zdroj: Shutterstock.com

Za umístění dítěte v předškolním zařízení můžete využít slevu na dani z příjmu fyzických osob. V případě, že pobíráte dávky hmotné nouze, nemusíte platit měsíční platby za mateřskou školku.

Zdroj: Shutterstock.com

Pokud dítěti nezvládáte platit ani obědy, zapojte se do programu Obědy do škol.

Zdroj: Shutterstock.com

V krizových situacích, kdy jste opravdu na dně a nevíte si rady, je tu mimořádná okamžitá pomoc. O tu můžete zažádat při katastrofách typu povodeň či požár, ale také v případě, že se vám rozbije základní vybavení domácnosti.

Zdroj: Shutterstock.com

Určité úlevy můžete získat i od zdravotní pojišťovny. Informujte se, zda vaše pojišťovna neproplácí třeba kojící podprsenku nebo školu v přírodě.

Zdroj: Shutterstock.com