5/17

Vojenská škola v Moravské Třebové je internátní. Od pondělí do pátku studenti zůstávají zde, o víkendech mohou odjet domů.

Zdroj: VLM

Zájem o školu je veliký. U přijímacího řízení uspěje jen každý šestý. Třetina přihlášených neprojde ani zdravotními prohlídkami.

Zdroj: VLM

Budíček mají v 5:45.

Zdroj: VLM

O deset minut později začíná rozcvička.

Zdroj: VLM

Následuje snídaně, odchod na pokoj, v 8 hodin začíná výuka jako na jakékoli jiné škole.

Následuje snídaně, odchod na pokoj, v 8 hodin začíná výuka jako na jakékoli jiné škole.

Zdroj: VLM

Klasickou „nevojenskou“ výuku zajišťují běžní, civilní učitelé.

Zdroj: VLM

Krom klasické výuky absolvují studenti i odborné vojenské předměty.

Zdroj: VLM

Velký důraz je kladen na fyzickou přípravu na budoucí povolání, dobrá kondice je nutností.

Zdroj: VLM

Zatímco na ostatních školách studentům skončí vyučováni a mají volno, budoucí vojáci absolvují ještě jednotlivé typy příprav.

Zdroj: VLM

Odpoledne mají žáci vyhrazená k samostudiu. Nesmí se však zdržovat na pokojích. Kdo se chce učit, musí na studovnu.

Zdroj: VLM

I na vycházky musí studenti chodit ve stejnokrojích.

Zdroj: VLM

Přes veškerou náročnost panuje ve škole uvolněná atmosféra

Zdroj: VLM

1/5 studentů tvoří dívky.

Zdroj: VLM

Před večerkou studenti uklidí pokoje, následuje večerní nástup, kde jim zkontrolují oděv, boty a ostatní náležitosti.

Zdroj: VLM

Ředitel školy plk. gšt. Ing. Zdeněk Macháček

Zdroj: VLM

Edita Božková, 17 let: „Tatínek i dědeček v armádě působili. A v osmičce jsem už byla pevně rozhodnutá, že půjdu na tuto školu."

Zdroj: VLM

Daniel Popelář, 18 let: „Nejraději bych působil v týmu EOD (Explosive Ordnance Disposal – termín se v armádě využívá pro odbornou skupinu pyrotechniků).“

Zdroj: VLM