3/20

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je moucha špinavější a pro lidi nebezpečnější, než například tolik obávaný šváb.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Jakmile moucha usedne na potravinu, dochází k přenosu bakterií.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Mouchy na sobě mají tisíce drobných chloupků, které pokrývají téměř celé tělo. Právě tyto chloupky jsou ideálním přenašečem bakterií a dalších.

Mouchy na sobě mají tisíce drobných chloupků, které pokrývají téměř celé tělo. Právě tyto chloupky jsou ideálním přenašečem bakterií a dalších.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Na nohách jedné mouchy lze nalézt až 5 miliónů choroboplodných zárodků.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Mouchy nás mohou nakazit nemocemi jako je cholera, tyfus, úplavice nebo sněť zelinná.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Mouchy, jak známo nemají zuby a nemohou potravu žvýkat jako my. Musí se tedy na potravu nejdříve vyzvracet, aby ji jakoby natrávily a rozmělnily mimo své tělo. Ony ji pak mohou zvesela vypít sosákem.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Mouchy přitahuje hnilobný zápach, zápach exkrementů, ale samozřejmě nepohrdnou ani obyčejným lidským jídlem. Proto se rády zdržují v blízkosti lidských obydlí.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Riziko může přinést už nepatrný kontakt mouchy s jídlem.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Dvoukřídlí (Diptera – z řečtiny „dvě křídla“) je početný řád hmyzu. Značná část zástupců řádu se lidově nazývá mouchy.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Typickým znakem dvoukřídlých je, že mají pouze jeden pár blanitých křídel. Druhý pár zakrněl v paličkovité útvary zvané kyvadélka a slouží k vyvažování.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Nápadným projevem dvoukřídlých je obrovská manévrovací schopnost při letu. Je způsobena smyslovými orgány u kyvadélek; mouchy pomocí nich dovedou vnímat vzdušné proudy a řadu dalších informací, které mohou pro let využít.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Typickým rysem zástupců tohoto řádu je bzučení. O tom, jak bzučení vzniká, nepanuje mezi odborníky shoda – nejčastěji přijímanou teorií je, že k němu dochází vlivem rychlého mávání křídel, která se třou o kyvadélka.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Dvoukřídlí se vyskytují po celém světě kromě polárních oblastí.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Počet druhů much se odhaduje zhruba na 100 000. Mimo tyto žijící druhy jsou známy i již vyhynulé druhy, které se nejčastěji zachovaly v jantaru.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Na křídlech much jsou zpravidla dobře viditelné žilky, jejich propojení je často jediný ukazatel jednotlivých rodů. V některých případech mohou být křídla i skvrnitá či dokonce pruhovaná. Ve velmi vzácných případech mohou kříd...

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Nejvýraznějším prvkem hlavy je pár velkých složených očí. Méně výrazná jsou mezi nimi umístěná tři očka, která mohou být redukována na dvě a zcela výjimečně mohou i chybět.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Nohy much mají stavbu typickou pro hmyz, chodidla jsou složena z pěti článků, přičemž pata (první článek) bývá výrazně prodloužena, na posledním článku zpravidla bývají dva drápky, mezi nimiž je většinou umístěno houbovité ...

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Samičky dvoukřídlých zpravidla kladou značný počet vajec na místo výhodné k výživě larev. Příhodné místo je druhově odlišné, nejčastěji se jedná o vodní nebo hnilobné prostředí (např. zdechliny).

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Dvoukřídlí patří vedle klíšťat mezi nejvýznamnější přenašeče virových, bakteriálních či jiných chorob.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com

Mouchy rodu Glossina přenášejí spavou nemoc. Mouchy rodu Phlebotomus a Lutzomyia jsou přenašečem leishmaniózy, což je smrtelná nemoc způsobující časté epidemie hlavně v rozvojových zemích.

Zdroj: Youtube.com, Pinterest.com