1/14
Když táta Šebek muchlá a trhá obrázek "máničky" Micka Jaggera, tak má na sobě svetr, ale když je záběr na jeho ruce, je oblečený pouze do bílé košile.

Když táta Šebek muchlá a trhá obrázek "máničky" Micka Jaggera, tak má na sobě svetr, ale když je záběr na jeho ruce, je oblečený pouze do bílé košile.

Zdroj: Profimedia

Ve scéně, kdy se Uzlinka Šebková ptá, co bude k obědu, následuje záběr na troubu, ve které se peče kuře. Všechna kolečka na ovládání trouby jsou však vypnutá. Totéž je vidět i ve scéně, kdy Jiřina vaří knedlíky.

Zdroj: Profimedia

Při zpomaleném zhlédnutí scény, kdy Vránová dává Vránovi facku, je možné rozpoznat, že se jej ani nedotkla. / Ve scéně, kdy Vrána pouští na gramofonu houslový koncert, hudba začne hrát mnohem dříve, než položí jehlu na desku.

Zdroj: YouTube

Ve scéně, kdy Vrána okrádá lidi v restauraci "U Dvou koček", zákazník mu podává pětistovku, načež mu Vrána říká, že si jde rozměnit. Venku se pak diví, že dostal 500 korun za jedno pivo. Zákazník mu však neřekl, za co platí.

Zdroj: YouTube

Filmový komín, na nějž lezli strýc Pepin s Maryškou, má pouze jeden hromosvod, pravý pivovarský komín má při záběrech z dálky hromosvody dva.

Zdroj: YouTube

Maryška se nechává ostříhat ve stylu tanečnice Josephine Baker. Jenomže Josephine se narodila teprve v roce 1906. Filmové události se odkazují do období okolo roku 1918, tehdy Baker ještě nikdo neznal.

Zdroj: YouTube

Ve scéně odehrávající se v kasárnách při vojenské přehlídce, je možné zahlédnou v oknech žaluzie. / Ve scéně, kdy Adélka předává Petrovi uzlík s jídlem, má hlavu v okně žaláře. Když ale zpívá písničku Petrovi, má římsu okna nad hlavou.

Zdroj: Profimedia

Pytel na mouku plný zlaťáků by v žádném případě neunesli 2 muži, vážil by totiž několik tun. / Ve scéně, kdy správce ukazuje knížeti železnou kouli a snaží ji odtrhnout od kamene, nemá koule žádný vliv na brýle v ruce knížete.

Zdroj: Profimedia

Když Cabadaj a Mácha přiběhnou oknem od holek, je vidět, že mají na sobě boty. Karda otevře tak rychle, že si je nestihnou sundat. Karda sáhne Cabadajovi pod peřinu a řekne: "Samozřejme studené". Není mu spíš divné, že má boty?

Zdroj: YouTube

Když najde Cabadaj s Marikou ujetou lyži, požaduje Cabadaj pusu a dostane facku. Zvuk facky zní jako normálně, holou rukou, problém je, že Marika má rukavice.

Zdroj: YouTube

Když Popelka řekne holoubkům, ať přeberou zrní a popel, je vidět, že ho jen sezobávají.

Zdroj: YouTube

V sekvenci, kdy Vincek seřezává větve ze stromů, je vidět v dálce sloup, který vypadá jako z elektrického vedení. V této scéně je také chyba, že v širokém záběru Vincek řeže větev pod sebou, v detailu tu nad sebou.

Zdroj: YouTube

V nebi je vidět ještě druhé nebe. To nedává moc smysl. / Při svatbě pana hraběte a Dorotky je na nebi vidět stopa po letadlu.

Zdroj: YouTube

Petronel posílá abatyši Magdalenu do pekla, Uriáš jí bere květinu a jde směrem ke stolu. V dalším záběru ji však nemá a není ani nikde okolo. 

Zdroj: YouTube