Pojištění odpovědnosti chrání jednotlivce nebo firmu pro případ, že by způsobili škody na cizím majetku nebo zdraví třetí osoby. 

Existují různé typy pojistných smluv pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Mezi ty základní patří:

  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
  • pojištění vozidel

Pojištění odpovědnosti je primárně určeno k finanční ochraně pojištěného v případě, že svým zaviněním způsobí škodu na majetku, zranění nebo smrt jiné osoby.

Pojištění odpovědnosti za škodu 

Pojištění odpovědnosti za škodu, známé také jako pojištění na blbost, je pojistka, která chrání osoby před právními závazky vyplývajícími z nehod nebo událostí způsobených jejich jednáním. 

Do pojištění odpovědnosti za škodu patří pojištění odpovědnosti za škodu na majetku, která pokrývá náklady za škodu na majetku, ať už se jedná o vozidlo, budovu nebo jiný majetek.

Dalším typem je pojištění za škodu na zdraví, které se vztahuje na újmy způsobené jiným osobám v důsledku jednání pojištěného. Do tohoto krytí jsou obvykle zahrnuty léčebné výlohy, soudní poplatky a náhrada za bolest a utrpení.

V případě nešťastné události, kdy je na pojištěného podána žaloba, poskytuje pojištění odpovědnosti za škodu také krytí právních výdajů, včetně poplatků za právní zastoupení, soudních nákladů a vyrovnání nebo rozsudků.

Pojištění odpovědnosti za škodu lze sjednat i na jednání v zaměstnání, pokud by člověk ve svém zaměstnání něco poškodil nebo rozbil. 

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání je určeno především pro profesionály, kteří poskytují poradenství nebo služby klientům. Chrání je před případnými nároky klientů na náhradu škody nebo ztráty vzniklé v důsledku nedbalosti, chyb nebo opomenutí profesionála.

Tento typ pojištění je běžně vyžadován zákonem pro podniky a profesionály, jako jsou lékaři, právníci a účetní.

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel neboli povinné ručení naproti tomu chrání majitele vozidel před finanční ztrátou v případě, že způsobí škodu na cizím vozidle nebo majetku. Pokrývá také případné léčebné výlohy za zranění, která třetí osoba utrpěla při nehodě pojištěného vozidla.

Kromě finanční ochrany slouží pojištění třetích stran v mnoha případech také jako zákonný požadavek. Například většina států vyžaduje, aby řidiči měli pojištění vozidla, aby mohli legálně provozovat vozidlo na silnici.

V České republice nabízí povinné ručení mnoho pojišťoven, lze ho sjednat do několika minut i na internetu. Povinné ručení je u nás ze zákona povinné, a pokud ho člověk nezaplatí, neměl by s vozidlem na komunikaci vůbec vyjíždět. 

Zpětné doplacení povinného ručení je však možné, pokud člověk zapomene povinné ručení zaplatit. Pojišťovna obvykle zasílá klientovi upozornění, že povinné ručení nezaplatil, a klient ho může doplatit. 

Pokud však dojde při platbě k prodlení, k povinnému ručení se může od pojišťovny přidat i pokuta, a to už se zpětné doplacení povinného ručení nemusí příliš vyplatit. 

Cena povinného ručení se odvíjí od stáří vozidla a také od nehodové historie majitele vozu. I když je klient spokojený se svojí smlouvou povinného ručení, je vždy lepší každý rok podat opakovaně poptávku po nejlevnější pojistce na auto. Pojistka na auto je totiž vždy každý rok dražší, i když ji má člověk sjednanou u stejné pojišťovny. 

Kalkulačka povinného ručení

Povinné ručení lze v současné době sjednat snadno na internetu, nicméně může být obtížné se v jednotlivých nabídkách zorientovat. Pro snadnější výběr vhodného povinného ručení se vyplatí využít kalkulačku povinného ručení

Do kalkulačky povinného ručení stačí zadat parametry vozu a nabídka vhodného povinného ručení je brzy na světě. Kalkulačka povinného ručení tak slouží jako srovnávač mezi jednotlivými pojišťovnami a garantuje výběr nejlevnější pojistky na auto.  

Jako dobrý srovnávač povinného ručení může sloužit kalkulačka pojištění na Vpojisteni.cz. Kalkulačka pojištění na vpojisteni.cz však neslouží pouze jako srovnávač povinného ručení, lze ji využít i na srovnání cestovního nebo havarijního pojištění. 

Závěrem

Pojištění odpovědnosti je klíčovým druhem pojištění, které chrání člověka před finančními ztrátami a právní odpovědností v případě škod nebo ztrát způsobených třetí osobě. Jedná se o nezbytnou pojistku, která poskytuje jak finanční, tak právní ochranu, a proto je dobré o ní alespoň popřemýšlet.