Cesta mojí velké lásky je lemovaná odsuzováním, nepochopením a srdcervoucími ztrátami vztahů, kterých jsem si kdysi vážila. Vše se to děje proto, že jsem podlehla muži, který se podle mnohých mých přátel i podle členů mojí rodiny ke mně nehodí.

Standa*, úspěšný a dobře zajištěný podnikatel v pokročilejším věku, si získal mé srdce způsobem, který jsem nikdy nezažila. Naše chemie od samého začátku dalece přesahovala povrchní přitažlivost a překračovala hranice věku a materiálních možností. Spojilo nás hluboké citové pouto, opravdové porozumění a láska, která jako by popírala všechny předsudky, kterým čelíme.

O mé lasce všichni dodnes pochybují

Moje štěstí ale nedokáží ocenit ti, jež jsem považovala za nejbližší. V době, kdy náš vztah začínal a vzkvétal, čelila jsem neustálému přívalu kritiky a odsuzování ze strany vlastní rodiny. Na mou lásku ke Standovi pohlíželi jen jako na vypočítavý krok, který ve skutečnosti podle nich poháněly výhradně moje povrchní touhy po finančním zajištění. To si překvapivě mysleli i někteří moji přátelé, kteří se ode mě kvůli vztahu se Standou distancovali. Nedokázali pochopit hloubku mých citů a opravdovost našeho vztahu. A podle mě o tom pochybují dodnes. Snažím se na to nemyslet, protože myšlenky ostatních mají s realitou obvykle jen málo společného, jak mi neustále připomíná Standa.

Tím, že jsem se rozhodla se Standou zůstat, jsem se dobrovolně vzdala vlastních příbuzných a podstatné části známostí ze svého předchozího života. Cesta, kterou jsem si zvolila, není snadná a vnitřně jsem z toho stále ještě někdy docela nejistá.

Naši lásku nikdo nezničí

Ve víru pochybností a nepřízně osudu mi přináší útěchu vědomí, že jdu za tím nejopravdovějším hlasem svého srdce. Navzdory vnějším tlakům a ztrátám, které jsem prožila, zůstává moje láska ke Standovi stále stejné. Naše pouto stojí na autenticitě, vzájemném respektu a společné vizi budoucnosti plné radosti a přátelství. A to zvenku zlomit nejde.

Svůj příběh nesdílím proto, abych hledala potvrzení o správnosti svého rozhodnutí nebo ovlivňovala názory ostatních. Píšu ho, abych všem, kdo si přečtou tato slova, připomněla, že za opravdovou lásku stojí za to bojovat a něco pro ni obětovat.

Těm, kteří zpochybňují mé rozhodnutí, říkám, že chápu vaše obavy a vážím si vašich záměrů. Prosím vás však, abyste se dívali dál než na to, jak vše vypadá, abyste viděli hloubku mojí lásky a spojení, které mezi mnou a Standou je a snad i navždy bude.

*Jména byla změněna z důvodu ochrany soukromí.

Související články