Mýtus: Houby jsou plné kovů

Často narazíte na lidi, kteří houby nejedí, protože jsou přesvědčeni, že jsou v nich koncentrovány různé škodlivé látky, zejména těžké kovy.

Pravda: Jen voda a vláknina
Základní součástí hub je voda a vláknina. Koncentrace jak zdravých, tak pro tělo negativních látek je nepatrná a její množství se dá srovnávat s ostatními běžnými potravinami. Výjimkou jsou houby nasbírané na výsypkách dolů, kde se těžily kovy. Ty většinou skutečně obsahují větší množství těžkých kovů.

Mýtus: Houby rostou po dešti

Přísloví platné jen částečně. Pravdou samozřejmě je, že houby k růstu potřebují vláhu, ale první plodnice hub se obvykle začínají klubat zhruba deset dní po dešti, a to nejdříve ty rostoucí mimo les (špičky, žampiony, pýchavky), o pár dní později se přidají i lesní houby.

Pravda: Deset dní do nové várky
Nemá cenu hned druhý den po dešti vyrážet do lesa s košíkem a očekáváním. Houby, které v takovém případě najdete, jsou určitě starší. Vyrostly dříve a z předchozích dešťů.

Mýtus: Houba vyroste za den

Toto obecně rozšířené tvrzení platí jen výjimečně u některých druhů, například hnojníků. Pokud ale čekáte, že tam, kde jste dnes našla »praváka«, jich bude zítra dalších pět, budete zklamaná.

Pravda: Musíte si počkat
Ostatním houbám, včetně hřibů, trvá růst několik dnů, obvykle se uvádí čtyři až osm dnů. Jen za mimořádně příznivých podmínek to může být i dříve. Rekordmany pak bývají choroše, některé mohou dorůstat i po celý rok.

Mýtus: Houby rostou nejvíce za úplňku

Je pravdou, že dosud nikdo nepublikoval seriózní vědeckou práci, která by se touto problematikou zabývala, a pozorování některých lidí dávají tomuto úsloví za pravdu. Pokud měsíc dokáže ovlivňovat příliv a odliv, proč by nemohl »tahat vodu« ze země tak, aby houby měly víc vláhy a víc rostly?

Pravda: Není vláha, nejsou houby!
Pravdou ale také je, že pokud nebude před úplňkem tři týdny pršet, houby neporostou bez ohledu na lunární fázi.