Filipíny

Zvyk praktikovaný na Filipínách nemá v Evropě příliš pochopení, ale pro tamní hříšníky je jednou z cest, jak očistit svoje jméno a učinit pokání. Po vzoru Ježíše Krista jsou přibiti na mohutné dřevěné kříže. Na ohromných hřebících visí za dlaně a jsou bičováni ostrými řemeny. Tradice má hluboké kořeny, ale s humánností má pramálo společného. Není lepší nehřešit?

Bermudy

Papírové draky máme spojené s větrným podzimem, ale na Bermudách, kde od moře vane téměř celý rok, se nebe zaplní draky právě na Velikonoce. Britský učitel, který se vydal na ostrovy za poznáním a zůstal v místní škole, chtěl dětem názorně ukázat, jak vypadá nanebevzetí.

Maďarsko

Že si Maďaři nenechají nic líbit, dokázala historie už několikrát. Zatímco u nás dopoledne patří chlapcům, kteří dívky vyšlehají pomlázkami a vykoledují si vajíčka a sladkosti, v Maďarsku na to jdou zhurta a něžné polovičky smáčí ledovou vodou od brzkého rána. Co by neudělali pro zachování zdraví a plodnosti?

Německo

O Velikonocích se u našich západních sousedů probouzí hravost. V rámci ochrany majetku před hromy a blesky se snaží vejci přehodit dům. Každý stojí na jedné straně a hází do prázdna. Jeho kolega na druhé straně by měl být ve střehu a vejce chytit. Podaří-li se, bude dům ochráněn.

Řecko

I Řekové propadají o jarních slavnostech naivním pověrám a hrají si se syrovými vejci na ťukanou. Nejen že barví zásadně na bojovnou rudou, ale na sklonku dne se usadí v hloučku a oťukávají se navzájem tak dlouho, až zbyde jen vítěz s netknutou skořápkou. I tak se dá pojistit na celý rok blahobyt, zdraví a pohoda.