Hvězda seriálu Most má z devatenácti exekucí a 1,5 milionu korun dluhů zaplatit jen část. Problém je, že herec své závazky dlouho neplnil. Teď se navíc dostal do dalšího problému. Skutečné příjmy tajil nejen věřitelům, ale i svému insolvenčnímu správci.

Hází vinu na jiné

Oblíbený herec se proti zrušení oddlužení odvolal s tím, že všechno platí, a to co neplatí, tak nevěděl, že má platit. Svou nevědomost svedl na insolvenčního správce, ten podle něj měl mít pořádek v jeho platbách. Herec svého insolvenčního správce naštval tak, že začal boj i mezi nimi. „Insolvenční správce je přesvědčen, že dlužník Zdeněk Godla dosud nepřiznal veškeré své příjmy, a to zejména za období roku 2022. Dlužník je jako herec osobou veřejně známou a hojně obsazovanou jak do filmů českých, tak i zahraničních, a dále také v oblasti reklamy. To ostatně dokládá sám dlužník, když uvádí, že jednání, nařízeného k projednání návrhu na zrušení oddlužení, se nemohl zúčastnit z důvodu jeho ‚účasti na premiéře filmu v zahraničí‘,“ uvedl správce.

„Přesto jediným oficiálním příjmem dlužníka Zdeňka Godly, z něhož jsou vypočteny a (nepravidelně) hrazeny měsíční splátky v oddlužení, je příjem ze smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu uzavřené se společností TV Nova s.r.o. K doložení veškerých příjmů byl dlužník opakovaně insolvenčním správcem vyzýván, ovšem dosud bez výsledku, stejně tak z těchto ostatních příjmů dlužník na zvláštní účet majetkové podstaty nehradil nic,“ stálo v zápisu insolvenčního správce.

Tají příjmy

Skutečné příjmy je pro Godlu těžké skrývat, obzvlášť když je veřejně známá osobnost. Každý, kdo trochu sleduje veřejné dění, vidí v jakých projektech se ukazuje. Nutno zmínit, že zadarmo rozhodně nepracuje. „Srážky máme pouze od TV Nova, ale víme přitom, že dotyčný hraje i v reklamách a filmech, což nebude již jen tato televize, ale i další partneři. A to nám dlužník nepřiznává. Pokud se objevujete na billboardech a vyzýváte, aby se někdo přidal k popelářům, tak je také otázka, jak je to placeno,“ objasnil pro Extra.cz Mgr. Martin Goldstein, partner společnosti, která zastává funkci insolvenčního správce v řadě oddlužení.

Související články