Královna ze Sáby patřila a dodnes patří k nejslavnějším prorokům historie. Její dar předpovídat budoucnost lidi děsil, zároveň v nich však vždy vyvolával zvědavost. Ve svých vizích nahlížela do daleké budoucnosti a její věštby dokonce hovoří i o událostech 21. století. Podle královny ze Sáby bude 21. století pro lidstvo bodem zlomu.

Na Zemi totiž dojde k získání rovnováhy mezi Evropou, Asií a Afrikou. Hlavním smyslem lidstva se stane mír a snášenlivost vůči všem ostatním. Jak hovoří kniha Sibyla: Legendy a věštby, lidé si budou zcela rovnocenní a Evropané by měli dojít k tomu, že síla a moc nejsou cestou k úspěchu a dokážou ustoupit ze svých poměrně vysokých nároků. Napsal o tom ŽivotVČesku.cz.

Podle Sibyly byla jednou z nejhorších lidských vlastností chamtivost, která ve světě napáchala velké množství zla a odrážela se v krutých bitvách a touze po moci. 21. století by však podle ní mělo přinést v této oblasti velkou změnu.

Lidé totiž údajně pochopí, jak důležité jsou soudružnost a tolerance, a dojdou k tomu, jak změnit negativní pohled na svět. Lidstvo si tak konečně nebude všímat jen stinných stránek, ale začne si všímat všeho krásného, co opomíjelo.

Lidstvo však nečekají podle Sibyly jen pozitivní věci, ale také spousta nejrůznějších katastrof. Postrachem se stanou přírodní pohromy, jako jsou povodně, zemětřesení, vlny tsunami či výbuchy sopek.

Přírodní jevy budou budit větší strach než války a konflikty. Planetu budou rovněž sužovat smrtelné nemoci, kterým během pár měsíců podlehnou až miliony lidí.