Nejstarší syn zesnulé Alžběty II. a dlouholetý korunní princ se stal novým panovníkem a poprvé promluvil k veřejnosti v roli krále. V proslovu hovořil o svých milovaných rodičích, ale i synech Williamovi a Harrym.

"Slavnostně slibuji, že budu podporovat ústavní principy v samém nitru našeho národa, ať žijete kdekoliv, ve Spojeném království, v dalších zemích i v teritoriích po celém světě, ať je váš původ kdekoli a vaše víra jakákoli, budu vám sloužit loajálně, s úctou a láskou, jak jsem činil celý život," přísahal nový britský král Karel III.

"Hovořím k vám s pocity hlubokého zármutku. Celý svůj život Její Veličenstvo královna, moje milovaná matka, byla pro mě inspirací a příkladem, jakož i pro celou naši rodinu," pronesl v předtočeném proslovu, který sledovali truchlící lidé v katedrále sv. Pavla v Londýně i všude po světě skrze televizi a internet. Král projev pronesl v modrém salonku Buckinghamského paláce a psacím stole měl fotografii své matky Alžběty II.

Matka se obětovala

"Kromě osobního zármutku, který pociťuje celá moje rodina, sdílíme s mnohými z vás, ve Spojeném království i v dalších zemích, kde královna byla hlavou, ve Společenství národů i po celém světě – velmi hluboký vděk za víc než 70 let, v nichž moje matka coby královna sloužila lidem tolika zemí," pokračoval Karel III. ve svém proslovu. Velkou část věnoval nový panovník právě své zesnulé matce, která se podle něj celý život obětovala lidem a královským povinnostem.

"V den svých 21. narozenin vysílala z Kapského města do Společenství národů a řekla, že svůj život, ať bude dlouhý, nebo krátký, zasvětí službě lidu. Byl to víc než slib, byl to hluboký osobní závazek, který pak charakterizoval celý její život. Obětovala se kvůli povinnosti a její obětavost byla neochvějná. V dobách změny, pokroku, v dobách radosti, oslav i v dobách smutku a ztráty. Bylo vidět, jak věrně miluje tradici, ale jak se intenzivně věnuje pokroku pro svůj národ. Každý člen rodiny může dosvědčit, že spojovala tyto vlastnosti s vřelostí, humorem a neomylnou schopností vidět v lidech vždy to nejlepší," dodal král.

"Mé drahé mamince: Ty teď započínáš svou poslední velkou cestu, aby ses připojila k mému drahému tatínkovi. Děkuji ti za tvou lásku a oddanost naší rodině i rodině národů, kterým jsi sloužila s takovou pílí celá ta léta. Ať ti andělé zpívají, až budeš odpočívat," uzavřel Karel III. svůj projev emotivně. Poté začala smuteční mše v katedrále a účastnilo se jí zhruba 2000 lidí.

Smrt královny Alžbety II. zarmoutila celou královskou rodinu

Související články