Diskutujte: Navštívila jste někdy astrologa?

Pracujete jako astrolog, což je pro mnohé možná trochu imaginární povolání. Co přesně vaše práce obnáší?

Práci astrologa vnímám jako jednu z konzultačních a terapeutických metod, která má a může lidem pomáhat na všech úrovních jejich životů.

  • Astrologie dokáže vysvětlit hodně z toho, co nás v životě potkává, může nabídnout řešení a různé alternativy. Dokáže být dobrým rádcem a také prevencí, a to i v oblasti zdraví. Umí lidem nabídnout pochopení smyslu života.

Dříve měl každý král svého astrologa. Dnešní doba nabízí úplně každému možnost využít astrologických služeb, což považuji za krok tím správným směrem.
Dobrý astrolog nabízí, vysvětluje, ale nevnucuje! Rozhodnutí a realizace je vždy na klientovi. Astrolog je také vázán mlčenlivostí podle etického kodexu, a proto důvěra mezi ním a klientem patří mezi to nejdůležitější. Na astrologa se může obrátit v podstatě každý, kdo zná svůj čas, místo a datum narození. Domnívám se, že dobrý astrolog může obohatit život každého člověka. O tom se také přesvědčuji ve své každodenní praxi.

Můžete mi popsat, jak vypadá váš běžný pracovní den?

Dvakrát až třikrát denně jdu na pravidelnou procházku se psem a jinak se již věnuji astrologii, kartám a dalším esoterickým a léčitelským záležitostem. V průměru poskytnu poradenství dvěma až čtyřem klientům denně – to představuje přibližně čtyři až sedm hodin práce každý den. Domnívám se, že to je v podstatě denní maximum v oblasti poradenství, protože se musím soustředit a naladit na různé dotazy nebo problémy a jedná se o poměrně náročnou činnost. Další čas věnuji psaní různých článků pro média, se kterými spolupracuji. Jednou, někdy dvakrát týdně vyučuji na našich esoterických kurzech a v nepravidelných intervalech mám různé semináře nebo přednášky. Na vše se také musím připravit včetně vypracování různých materiálů. V podstatě se dá říct, že pracuji přibližně osm až deset hodin denně. Je pro mě také velmi důležité, abych si každý den našel čas na meditaci a další studium. V astrologii a esoterice je stále co objevovat. Večery se snažím trávit s rodinou, ale i tak jsou některé z nich obsazeny konzultacemi nebo již zmíněnými kurzy a přednáškami. To samé platí i o víkendech. Za velké pozitivum považuji to, že dělám, co je smysluplné a pomáhá lidem. To mě baví a těší.

Ovlivňují hvězdy vaše osobní rozhodnutí? Odkládáte kvůli jejich konstelaci například důležité projekty?

Astrologie by měla lidem pomáhat a nikoliv je ovlivňovat. Aspoň tak to vnímám a snažím se předávat klientům i studentům na kurzech, kde učím. Pro mě osobně je tedy pomocníkem, který nabízí možnosti, jak zvolit vhodnou dobu pro určité rozhodnutí, nebo naopak je odložit na příznivější dobu. Takže se samozřejmě snažím vybrat optimální čas například pro návštěvu zubaře nebo pro spuštění projektu. Výběr vhodné doby určitě pomáhá. Pokud člověk vnímá jemné energie, může lépe využít svůj potenciál.

Zejména ženy si rády čtou horoskopy v novinách a časopisech. Je možné takovým horoskopům věřit a řídit se podle nich, nebo astrolog potřebuje vědět víc než jen znamení dané osoby?

Obecně platí, že horoskopy pro jednotlivá znamení, které si přečteme v časopisech nebo novinách, nelze brát za standardní horoskop. Jedná se spíše o obecné astrologické trendy, které rámcově působí na větší skupinu obyvatel. Ovšem teprve osobní horoskop nebo prognóza, vypracovaná přímo pro konkrétního člověka astrologem podle jeho času, data a místa narození, má tu pravou vypovídací hodnotu. Navíc u novinových horoskopů bývá častým nešvarem i to, že je píšou sami redaktoři bez hlubší znalosti astrologie. Tam samozřejmě neplatí ani zmíněné obecné trendy, ale je to něco, co je pouhým výplodem autorovy fantazie.

Souhlasíte s tím, že sluneční znamení o člověku již něco vypovídá, že je to taková typologie osobnosti?

S tímto tvrzením můžu souhlasit jenom částečně. Astrologie pracuje celkem s deseti planetami, dvanácti astrologickými domy, stálicemi, aspekty a mnoha dalšími prvky a faktory. Z tohoto důvodu je Slunce pouze jeden z mnoha ukazatelů, které o člověku něco vypovídají. Jakýkoliv prvek, který je vytržený z celku, kterým horoskop je, dává pouze částečné a neúplné informace. I to je důvod, proč občas někteří lidé tvrdí, že na ně sluneční znamení téměř „nepasuje“. Ovšem všimněte si slovíčka „téměř“. Platí totiž, že Slunce patří k jedněm z nejzásadnějších prvků v horoskopu a díky tomu by se ve slunečním znamení měl každý aspoň částečně najít.

Poznáte na lidech například z chování, v jakém se narodili znamení, v jaké konstelaci hvězd?

Někdy ano, ale vždy to možné není, zejména pokud někoho vidíte jen pár minut. Jak jsem již uvedl, astrologie je obsáhlá metoda a do chování i vzhledu člověka promlouvá hodně faktorů. Takže vždy hodně záleží na tom, jaké konstelace jsou u daného člověka ty hlavní. Přesto si troufnu tvrdit, že pokud má astrolog dost času na to, aby mohl člověka poznat, tak hlavní astrologické energie a trendy lze rozpoznat.

Na co se vás klienti nejčastěji ptají?

Klienti nejčastěji řeší partnerské a pracovní záležitosti. Je to logické, neboť práce a vztahy jsou jednou z nejčastějších náplní lidského života. Dalšími častými otázkami jsou talenty dětí nebo zdravotní záležitosti. Ovšem v poslední době lidé stále častěji přemýšlí o smyslu života a o jeho pravých hodnotách. To je něco, co mě velmi těší, protože to naznačuje, že stále více lidí se nezaměřuje jen na materiální a smyslové záležitosti, ale vnímají, že je zde něco víc než jen život ve smyslu „a po nás potopa“.

Jsou odpovědi, které vám dá horoskop, vždy jednoznačné?

To je velmi dobrá otázka, která jde až takzvaně „k jádru pudla“ :-). Podstatou našeho života je totiž informace, že máme svobodnou vůli! Proto velmi časté tvrzení, přesněji výmluva, že za to může osud, je nesmyslné.

  • Náš „osud“, přesněji život, si každý z nás určuje vlastním jednáním, slovy i myšlením.

To znamená, že za vše, co se nám nyní děje, si v tom dobrém i „zlém“ můžeme jen my sami ve vazbě na naše předchozí skutky. A z toho se odvíjí i odpověď na tento dotaz. Osobní horoskop nabízí informace o tom, jaké máme talenty, dispozice nebo která témata budeme řešit během současného zrození a jaké máme získat zkušenosti. O partnerském horoskopu ještě budu hovořit. V rámci astrologické prognózy je možné určit období a oblasti našeho života, kterých se budou události týkat. Lze například určit, že budeme řešit partnerské záležitosti a v jakém časovém úseku. Můžu konstatovat, zda to budou témata problematická, nebo naopak příznivá. Astrolog také dokáže definovat, v jakých souvislostech a případně za jakých okolností se bude toto téma odvíjet. Ale již nelze určit, jak se v té situaci konkrétní člověk zachová. A v tom spočívá svobodná vůle. Každý z nás se může zachovat podle svého vlastního rozhodnutí. Naopak témata a zkušenosti, které nás v našem životě potkávají, jsme si již zvolili před narozením. Abychom se zde něco naučili, pochopili a pokročili dál na naší duchovní cestě.

Když v horoskopu vidíte něco závažného, nemoc nebo dokonce smrt, jak s touhle informací nakládáte?

Základem astrologické a jakékoliv poradenské a terapeutické práce je citlivý přístup ke klientovi. Proto ať již se jedná o jakékoliv téma, je nutné ho říkat s ohledem na klienta. Každý člověk je jiného naturelu a potřebuje jiný přístup a způsob sdělení všech informací. Zároveň astrolog nesmí klienta strašit nebo děsit. Cílem je klientovi pomoct! Stává se, že za mnou přijdou lidé, kterým astrolog nebo kartář „vyvěštil“ smrt nebo závažné onemocnění, které na ně čeká v nejbližší budoucnosti. Jenže, jak jsem se snažil vysvětlit již v předchozí otázce, budoucnost není předem zcela určena a řídí se naším minulým, ale také současným způsobem života! Proto, aspoň podle mého názoru, není možné datum smrti z horoskopu stoprocentně určit. Navíc se nedomnívám, že znalost přesného data smrti by měla nějaký přínos. Spíše naopak.

Pro lidi, kteří se na konzultaci s astrologem necítí, nabízíte zpracování osobního horoskopu (a jeho zaslání poštou či mailem). Liší se takový horoskop od horoskopu, který byste sestavil při osobním setkání?

Vedle osobní nebo Skype konzultace nabízím také písemné horoskopy nebo nahrávky v audio formátu MP3. Rozdíl je zejména v tom, že pokud je astrolog s klientem v přímém kontaktu, tak se klient může ihned ptát na nejasnosti a konzultace má tak částečně formu rozhovoru a naváže se zároveň užší kontakt. Můžou se díky tomu řešit i detaily a intimnosti, které na dálku nemusí být každý ochoten sdělit. Zároveň mám možnost vidět reakce klienta a způsob jeho chování, což mi umožňuje lépe přizpůsobit výklad jeho vnímání. Na druhou stranu, pokud se jedná o písemnou formu nebo nahrávku MP3, tak klientům nabízím možnost následných doplňujících dotazů, kterými si můžou upřesnit případné nejasnosti, které můžou takto na dálku občas vzniknout, a tím se snažím eliminovat rozdíly mezi těmito druhy konzultací.

Jak často doporučujete klientům konzultaci u vás či opakované vypracování horoskopu?

Návštěva astrologa je vhodná vždy, když stojíme před nějakým zásadním životním rozhodnutím nebo krokem. Dále má určitě smysl nechat si vypracovat v pravidelných intervalech prognózu na roční nebo dvouleté období, aby člověk věděl, jaká témata ho čekají. Tím se na ně může lépe připravit, zvládnout je nebo nepromeškat nějaké zajímavé příležitosti. Pro ženy, které mají problémy s otěhotněním, existuje zajímavá metoda pro výpočet plodných dnů. Astrolog může také pomoct při výchově dětí, při objevování jejich talentů a také pomůže v rámci zdravotní prevence, když klienta upozorní na potenciální rizika a části organismu, na které by si měl dát větší pozor. To vše ve své praxi nabízím. Velmi často stačí, když se člověk spolehne na svoji intuici, která obvykle napoví, zda je návštěva astrologa vhodná. Intuice navíc pomůže i při výběru astrologa.

Umí horoskop poradit třeba i v otázce partnerství a lásky?

Určitě ano. Partnerský horoskop umí naznačit styčné a třecí plochy vztahu. Astrolog dokáže také určit, zda to bude ve vztahu pozitivně jiskřit apod. Na druhou stranu astrologie neumí odpovědět na to, zda vás partner ještě stále miluje nebo zda vás někdo milovat začne. Lze zjistit, zda je ve vztahu symbióza nebo přitažlivost, ale díky již zmíněné svobodné vůli nejde predikovat rozhodnutí jiného člověka.

Hledal jste si životní partnerku podle znamení zvěrokruhu? :-)

To je logická otázka pro astrologa. Možná o to více bude překvapivá odpověď – nehledal :-). Láska nezná hranic a navíc každý z nás dostane do života partnera, který ho má něčím obohatit. A naopak. Na druhou stranu, astrologie má nástroje k tomu, aby dokázala určit styčné a třecí plochy každého vztahu. Partnerský horoskop, jak se tato metoda jmenuje, se může použít nejen pro vztah muže a ženy, ale také například mezi rodičem a dítětem, podřízeným a šéfem apod. A právě to je metoda, kterou běžně používám nejen ve své praxi, ale samozřejmě se na partnerský horoskop podívám i ve vztahu k mojí partnerce nebo přátelům a kolegům. Díky tomu člověk ví, kde jsou citlivější místa, čeho se vyvarovat a kde se naopak bude jednat o harmonii hned od počátku vztahu. Ale že bych měl seznam horoskopů žen a mezi nimi si vybíral tu pravou a ideální podle astrologických konstelací, tak to skutečně ne :-). Ještě bych rád dodal, že určovat cokoliv, včetně hledání partnera, pouze podle slunečního znamení zvěrokruhu, je, jak jsem již vysvětloval v předchozí otázce, zcela vytržené z kontextu.

Vzpomínáte si na vámi úplně první vypracovaný horoskop? Komu patřil?

Na to si vzpomínám velmi dobře. Moje zcela první astrologické oťukávání přišlo někdy před sedmnácti lety. V té době jsem ještě neměl počítač ani astrologický program, který by mi ulehčil výpočty horoskopu, jako tomu je v dnešní době, kdy se astrolog v podstatě může věnovat samotnému výkladu. Takže jsem ručně počítal spoustu hodin nejprve polohy jednotlivých planet a dalších prvků a konstelací. Teprve následně jsem se pokoušel o jejich interpretaci. Jednalo se o můj horoskop, protože v podstatě každý začátečník začíná výkladem svého horoskopu a horoskopů jeho nejbližších. Pokud bych ale měl odpovědět na to, kdo byl mým prvním klientem mimo okruh přátel a známých, tak to si bohužel nevzpomenu, neboť horoskopů jsem již během své praxe viděl a vykládal již skutečně velké množství.

Trpíte deformací z povolání? Nebo se můžete v letní noci dívat na hvězdnou oblohu „jen tak“ a snít?

Určitou „deformací“ asi trpím, jako ostatně každý, kdo bere svoji práci a zároveň koníček seriózně. Ovšem nenazýval bych to deformací, jako spíše zájmem. Takže například když se s někým seznámím, tak se snažím odhadnout, jaké má dispozice a astrologické konstelace. Ale určitě to nepřeháním. Ale abych odpověděl na otázku – ano, můžu jen tak snít a na hvězdnou oblohu se dívám často a rád.

Na závěr se vás zeptám, jaký názor máte na velmi diskutované téma, kterým je konec světa v roce 2012. Máme se obávat?

Obávat se určitě nemusíme. Za velmi podstatné považuji to, že doba kolem roku 2012 není faktickým koncem světa, ale obdobím významné transformace a změn, které se již nějakou dobu dějí! Není třeba se tedy fixovat na jedno přesné datum. Lidstvo má obrovskou příležitost změnit svůj život k lepšímu. Můžeme se konečně posunout od světa, jehož modlou je moc, majetek, chtíč a manipulace k době, kdy bude na prvním místě v našich srdcích láska, která je nesobecká, otevřená a upřímná. Je na každém z nás, zda to pochopí a otevře své srdce tomu, co je skutečné. To, že se svět mění, vidíme na každém kroku. Stále rostoucí nespokojenost se současným stavem věcí a způsobem života v různých koutech světa a zvyšující se počet lidí, kteří se nespokojí s manipulací a lhaním ze strany politiků a masmédií, je toho důkazem. Ačkoliv to na první pohled vypadá, že se svět hroutí, tak pevně věřím, že je již za dveřmi nový a krásnější svět. Nebojme se toho a přivítejme ho s otevřenou náručí!

Přeji všem čtenářům Kafe.cz vše dobré!

Chcete si od astrologa Pavla Hanzala nechat vypracovat svůj osobní horoskop? Pro bližší informace klikněte ZDE