Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Muž, který dal poslednímu dni v roce jméno, zavedl také povinné sváteční neděle

Zdroj: IB

Poslední den v roce bývá spojován s oslavami konce roku a vítáním toho nového. Málokdo asi ví, že Silvestr byl křesťanský světec a později byl zvolen papežem. Jeho svátek připadl na den jeho úmrtí 31. prosince roku 335. Jako papež byl známý svou horlivostí pro čest Boží, velkou láskou k bližním, zvláště k chudým a ke kajícím hříšníkům byl laskavý a mírný.

31. prosinec zaujímá pomyslné místo uprostřed vánočního období. Oslava silvestra však nikdy k lidovým ani křesťanským oslavám nepatřila, protože v minulosti se skutečný konec kalendářního roku neslavil. Od 16. století gregoriánský kalendář určil začátek roku na 1. ledna. Lidé se se starým rokem chodili loučit pouze modlitbou do kostela. Teprve 20. století povýšilo význam tohoto dne mezi významné a všeobecně slavené svátky.

K oslavám konce roku patří dnes nedomyslitelně velkolepé oslavy, a to jak v kruhu rodiny, tak ve společnosti přátel či dokonce neznámých lidí v ulicích. Pevnou tradicí je půlnoční přípitek s přáním všeho dobrého v nadcházejícím roce.

Možná někteří z nás vědí, že Silvestr byl křesťanský světec, který se narodil a žil v Římě na přelomu 3. a 4. století. V době, kdy byl zrušen zákaz křesťanství, byl zvolen papežem. Silvestr spravoval církev v letech 314–335. Jako papež byl uznávaný biskupy z Východu i ze Západu, kteří s úctou přijímali jeho vyslance na sněmech. Za jeho pontifikátu došlo k proměně pohanského Říma na křesťanský, vyrůstaly nejvýznamnější římské baziliky a chrámy (chrám sv. Petra ve Vatikánu, bazilika sv. Pavla za hradbami a sv. Vavřince) a konaly se důležité koncily.

Silvestr I. také prosadil zákony ohledně otroků, svěcení svátků a neděli vyhlásil za povinný sváteční den. Zemřel posledního dne roku 335 v Lateránském paláci po pontifikátu trvajícím 21 let a 11 měsíců. Byl pohřben v bazilice sv. Priscilly, kterou nechal na Via Salaria zbudovat nad jejími katakombami. Sv. Silvestr je považován za patrona kameníků a zedníků. Mezi jeho atributy patří křest, volek, drak, obraz sv. Petra a Pavla.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky