Od náhlého úmrtí obdivované české herečky Libuše Šafránkové uplynul již měsíc. Její odchod na věčnost je ale stále pro mnohé velmi bolestivý. Během veřejného rozloučení s herečkou, které se uskutečnilo v kostele sv. Anežky v Praze 25. června, přišly filmové Popelce vzdát hold stovky fanoušků, a to i přes nepříznivé počasí. Její zádušní mše a uložení ostatků v jejích rodných Šlapanicích u Brna o týden později se pak zúčastnilo zhruba 800 lidí. O popularitě a oblíbenosti Libuše Šafránkové zkrátka není pochyb.

Velká pocta

Šlapanice u Brna jsou místem, kde se v Libušce zrodila její láska k herectví. Vystupovala na prknech šlapanického ochotnického divadla i na jevišti místní sokolovny. Otec Miroslav Šafránek byl nadšeným hudebníkem, a proto svou starší dceru v umělecké činnosti velmi podporoval. „K herectví dopomohl Libušce její tatínek, který se dobře znal s režisérem Antonínem Moskalykem, jenž ve Šlapanicích také bydlel. I proto ji obsadil už v roce 1971 do role Barunky ve filmu Babička s Jarmilou Kurandovou. Myslím si, že pro Libušku měl tatínek zřejmě větší slabost než pro její sestru Miroslavu,“ nechal se pro Blesk slyšet jeden ze šlapanických občanů.

A právě toto městečko poblíž Brna by teď rádo vzdalo Libušce hold. A o pomoc prosí i veřejnost. „Nenajdete i vy ve svých fotoalbech či ve své paměti vzpomínky na šlapanická léta Libuše Šafránkové? Zavzpomínejte na ni a sdílejte to s námi! Pomozte muzeu zachytit její neobyčejný příběh,“ píše se ve výzvě, která byla podle Blesku zveřejněna již 11. června.

Muzeum pro Popelku

Hereččino rodné městečko by tedy rádo pro svou ikonu otevřela muzeum, které by jí bylo věnované. Jde skutečně o obrovskou poctu, k níž může přispět každý, kdo se s Libuší Šafránkovou v dobách, kdy ještě bavila Šlapanice, setkal. A může jít skutečně o jakékoliv vzpomínky, které by všem alespoň zčásti přiblížily dětství nezapomenutelné herečky, jež odešla do filmového nebe v pouhých osmašedesáti letech.