Libuše Šafránková nebyla jen skvělou herečkou, ale i vlídným a empatickým člověkem. Častokrát se obracela k Bohu a modlila se za ostatní, a to dokonce i za ty, jež vůbec neznala. Když před šestadvaceti lety ztvárnila roli v divadelní hře S vyloučením veřejnosti od Jeana-Paula Sartra, poskytla rozhovor do knihy Deset vyznání. A vzhledem k tomu, že představení zobrazuje dění v samotném pekle, se v Libušce mísilo hned několik pocitů, které vyjádřila i v samotném interview.

Modlila se za ostatní

Představitelka Popelky sama dle webu aktuálně.cz žádnou vlastní vizualizaci pekla neměla. „Na tuhle vlnu nejsem naladěná. Ale jedno vím jistě: jak strašně potřebují naši modlitbu lidé, kteří odešli ze světa dřív, než stačili dát všechno do pořádku. Než stačili pochopit podstatné věci. Stojí tam velice pokorně v zástupech, ani se nehnou. A čekají, až se za ně někdo pomodlí. Je to pro ně jako rosa nebo mana,“ nechala se na podzim roku 1994 slyšet populární herečka.

Spirituální zážitek

Svěřila se i se zvláštním viděním, které ji přepadlo, když se právě za duše lidí, jež nikdy nepotkala, modlila. „Bylo to v době, kdy mi nic nescházelo, všechno bylo v pořádku, žádné starosti, a tak jsem svoje modlitby věnovala Bohu, aby je použil, kde je jich v tu chvíli nejvíc třeba. Jinak mě to většinou svádí prosit za něco konkrétního, za sebe, své blízké, za různé potřeby a trápení,“ začala své vyprávění Libuška Šafránková.

„Ale tehdy jsem ty modlitby upřímně obětovala. A najednou jsem viděla ten nedozírný zástup, jehož pokora mě naprosto odzbrojovala. Byla tam hlava na hlavě, nekonečné množství lidí, mladí, staří, stáli tiše bez pohnutí, žíznivě a všichni čekali, až se za ně někdo pomodlí. Snad to byl očistec,“ řekla ještě s tím, že se během netradičního zážitku cítila blaze.

„Uvědomila jsem si, jak málo se všichni modlíme za zemřelé. Ne za ty naše dědečky, babičky a tatínky, tam si vzpomeneme, ale za anonymní zemřelé. Jak málo věnujeme svoje modlitby Bohu, aby je užil tam, kde je jich nejvíc potřeba. Vždyť on přece nejlíp ví, kam mají naše prosby padnout,“ dodala.