Katku nedávno zachytili reportéři deníku Expres. Pohybuje se často na pražském Smíchově, kde přespává v doupěti drogově závislých lidí poblíž parku Mrázovka. Pohled na ni byl skutečně žalostný. Na první pohled bylo vidět, že není v dobrém zdravotním stavu.

“Do toho parku si stejně jako všichni ostatní feťáci ze Smíchova chodí střílet. Chodí tam denně. Bohužel se stalo to, co ji hrozilo už dávno. Má cirhózu jater a do toho velmi špatnou imunitu,” prozradila jedna z jejích kamarádek z ulice, která nechtěla být raději jmenována, deníku Expres.

Doplnila, že se sice Katka Bradáčová léčí, nicméně její zdravotní stav zůstává i přesto velice vážný. Bohužel i v případě, kdy by se jí podařilo s drogami jednou provždy skončit, neznamená to vůbec, že by mohla mít vyhráno a se svým životem učinit skutečnou změnu.

Střízlivost by mohla Katku ohrozit na životě

“Více než polovina osob, přesně padesát tři procent, spadne do závislosti opět, a to kvůli alkoholu,” vysvětlil známý psychiatr Karel Nešpor, který se věnuje problematice závislostí. Poté takový abstinující narkoman začne užívat ve velkém množství alkohol, který mu rovněž způsobí zdravotní potíže, případně ho oklikou rovnou přivede zpět k drogám.

“Lidé závislí na nealkoholových drogách by měli abstinovat od alkoholu. Je to důležité nejen s ohledem na jejich zdraví, ale především budoucnost,” varoval Karel Nešpor všechny, kdo si s návykovými látkami zahrávají.

Při vysazení drog se navíc může projevit takzvaný abstinenční syndrom. Ten může mít různé podoby od nepříjemných pocitů až po život ohrožující stav. Riziko spočívá zejména v tom, že se závislý člověk může dostat do stavu deliria tremens, které může bohužel v krajním případě skončit i smrtí.

V případě Katky Bradáčové, která se závislosti pokoušela zbavit již mnohokrát, ale není příliš pravděpodobné, že by se jí skutečně podařilo drogy vysadit. Vzhledem k tomu, že brzy oslaví již čtyřicáté sedmé narozeniny a drogy, zejména heroin, užívá již od raného mládí, tato možnost je velmi nepravděpodobná.

Související články