Libuše Šafránková patřila k nejoblíbenějším herečkám u nás, a tak rozloučení s ní odpovídalo její popularitě. Rodina herečce vystrojila hned dva pohřby, první proběhl 25. června na pražském Spořilově a v pátek se mohli fanoušci rozloučit s herečkou i v jejích rodných Šlapanicích.

Na obou smutečních událostech se sešly desítky hostů, kteří přišli dát nezapomenutelné Popelce poslední sbohem.

Ani přes velkou vzdálenost nechyběl vdovec Josef Abrhám, který dorazil v doprovodu svého syna a vnoučat. Bylo vidět, že rodina drží v těžké chvíli pohromadě. Stejně jako v kostele na Spořilově i na druhém posledním rozloučení nechyběly pověstné kopretiny, jako vzpomínka na první roli Libušky Šafránkové ve filmu Babička.

Hluboce se ti klaním, rozloučil se s Libuškou Šafránkovou Bolek Polívka

V Praze se s Libuší Šafránkovou loučila její spolužačka Dagmar Havlová, ve Šlapanicích ji vystřídal další student brněnské JAMU, Bolek Polívka.

„Často jsme jezdili vlakem do Prahy a pak zase domů do Brna. Často jsme se potkávali a povídali jsme si vážně i nevážně, hodně jsme se zasmáli a vím, že tehdy byl položen základ té krásné úvahy: Prosím tě, co tě tam do té Prahy táhne? Lokomotiva, odpověděla s humorem… Libuška byla anděl, v tom vlaku jsem potkal anděla. A jak všichni víme, andělé neodcházejí, andělé odcházejí proto, aby se vraceli, a já pevně věřím, že Libuška se bude vracet a pomáhat nám s našimi životy. Libuško, za všechny, co tě mají rádi a co tě milují, hluboce se ti klaním,“ pronesl herec dojemnou řeč.

Po skončení zádušní mše se přítomní hosté vydali v průvodu městem na místní hřbitov, aby zde uložili ostatky zesnulé hvězdy. Na místo dorazilo zhruba 800 lidí.

Cestou na hřbitov hrála kapela, kterou založil tatínek Libuše Šafránkové Miroslav, Josef Abrhám mladší neudržel slzy

Průvod městem doprovázela kapela, kterou před mnoha lety založil Miroslav Šafránek, otec Libušky Šafránkové. Těsně před uložením urny do rodinného hrobu začali hudebníci hrát legendární skladbu z pohádky Tři oříšky pro Popelku, během níž Popelka tančila na plese.

V tu chvíli se neubránil slzám Josef Abrhám mladší, který je jediným synem Libuše Šafránkové a Josefa Abrháma a smrt milované maminky snáší s obrovskou bolestí v srdci.