Příběhy jako inspirace

„V minulosti jsem neměl úplně lehké dětství, protože mě šikanovali. Dost mě trápilo, že na mě spousta lidí koukala skrz prsty jen proto, že moje pleť je tmavší než ta jejich. V budoucnu se to na mě podepsalo tak, že odstartovaly silný panický ataky, že jsem se začal bát něčeho, co neexistuje,” líčí ve videu například zpěvák a bývalý účastník soutěže SuperStar Jan Bendig, kterého na Instagramu sleduje přes 400 tisíc fanoušků. „Došlo to do takové fáze, kdy jsem seděl na římse okna a chtěl jsem skočit dolů,” prozradil.

Podobný příběh sdílel i rapper a hudebník s vietnamskými kořeny Renne Dang: „Myslím, že to odstartovalo úmrtí mého otce, rozchody s holkama, problém se začleněním do společnosti kvůli mému původu i kvůli tomu, co jsem se tehdy rozhodl dělat.” Dang začal podle svých slov přemýšlet i o sebevraždě. “Eskalovalo to až do toho, že jsem se začal řezat, sebepoškozovat,” uzavírá.  Oběma se podařilo krizi překonat a ve videích se tak dělí o zkušenostech s účinnou pomocí.

Kampaň navazuje na nedávné výsledky Národního monitoringu duševního zdraví dětí a adolescentů, kterou realizovali experti z NUDZ ve spolupráci s Českou školní inspekcí. Ta na celorepublikovém vzorku 6 tisíc žáků devátých tříd základních škol ukázala znepokojivá data: více než polovina dotazovaných deváťáků vykazuje známky sníženého well-beingu (duševní pohody), 40 procent skórovalo pozitivně ve screeningových testech na deprese a 30 procent v testech na úzkost. 

„Výsledky monitoringu ukázaly, že duševní zdraví dětí a dospívajících není v dobrém stavu a je proto důležité urychleně prosadit a realizovat účinná opatření. Dlouhodobý nedostatek psychologů a dětských psychiatrů bude patrně v nejbližších letech přetrvávat; je tedy nutné zajistit efektivní, systematickou a kontinuální podporu a prevenci, stejně jako včasnou detekci a intervenci u problémů v oblasti duševního zdraví,” vysvětluje ředitel Národního ústavu Petr Winkler a dodává, že polovina všech duševních onemocnění se projeví už před 14. rokem věku.

Právě na to se nyní NUDZ ve spolupráci s tvůrci na sociálních sítích zaměřil. „Věříme, že pokud chceme přesvědčit mladé lidi k tomu, aby se nebáli o svém duševní zdraví mluvit a pečovat o něj, musíme vyzdvihovat příběhy lidí, kterým věří, a kterým se potíže podařilo úspěšně překonat,” dodává Winkler.

Pro rozvíjení duševní gramotnosti i hledání možností pomoci NUDZ provozuje web Opatruj.se, který nabízí vědecky podložené tipy a informace týkající se duševního zdraví. Návštěvníci na něm zároveň mohou vyplnit standardizované testy, které slouží jako ověřený samotestovací nástroj ke zjištění aktuálních duševních potíží – změřit si mohou momentální stav well-beingu, úzkostnosti, depresivity i specifických problémů jako je nespavost nebo závislost na alkoholu.

Od začátku roku do konce léta návštěvníci na webu vyplnili téměř 190 tisíc testů. V první fázi kampaně během prosince vystoupí ještě tvůrkyně Johana Bázlerová, Tereza Koubková nebo Sophie Šarlak. Již první videa zaznamenala statisíce zhlédnutí a řadu pozitivních ohlasů. V příštím roce chce NUDZ v kampani pokračovat a představit řadu dalších navazujících aktivit i s externími partnery.