Csáková se k pandemii koronaviru vyjadřuje často. Aby svoje názory patřičně zdůraznila, nezapomíná na mnoho vykřičníků.

„Pamatujte, že nikdy se nic nedělo a neděje náhodou! Myslím, že ten, kdo se chce dozvědět mnohem víc, než je mu předkládáno z jednoho komunikačního zdroje, ale vnitřně s tím nesouzní, má možnost, pokud chce, začít hledat další informace a teprve pak si udělat názor. Svůj! Čistě osobní! Bez ohledu na to, co si o daném myslí kdokoli jiný,“ radí na svém Facebooku ostatním.

Ilona své domněnky ráda zveřejňuje

Pod svými slovy odkazuje na článek, jenž pojednává o covidu a je evidentně snůškou smyšlených teorií. Zvláštní je, že ho někdo zapomněl podepsat. „Evergrýnem celé druhé vlny českého COVIDu je snaha o co nejvyšší míra destrukce sociálního a ekonomického systému státu,“ píše se v něm.

„Newspeak má pro tento veskrze národně-likvidační proces řadu eufemizmů, především péči o zdraví obyvatelstva. Scénáristé připravovali a nyní realizují tento proces promyšleně a tuto promyšlenost maskují výborně mediálně prezentovaným řízeným chaosem,“ zní další věty v článku.

Její fanklub jí tleská

„Zkusme si na tento proces degradace státu a jeho obyvatel posvítit a využít přitom základní poznatky z Dostatečně všeobecké teorie řízení,“ hraje článek na odbornou notu.

„Pokud pochopíme strategii nepřátel České republiky a způsoby řízení jimi zvenčí vedeného degradačního procesu, pak vzroste naše šance na obranu a přežití, a to jak jednotlivců, tak i celku. Rodiny, komunity, národa,“ dočtete se.

Pod článkem se rozjela diskuze, kde fanoušci Iloně pochlebují. Sem tam se objeví názor, který nesouzní s názory ostatních, ale to Csáková ignoruje. Podstatné je, že většinou se jedná o její příznivce, tedy ty, kteří její vyřčené domněnky podporují.