Celkem čtyři velké výstavy k výročí smrti oblíbeného panovníka zahájili v polovině března v Rakousku. Císař a král František Josef vládl a panoval 68 let, během nichž uspořádal bezpočet audiencí. Průměrná audience trvala maximálně tři minuty.

Jak vypadal císařův život a jeho politická kariéra, budou moci zjistit návštěvníci blíže během jednotlivých expozic, které mají nabídnout mnohostranný a kritický pohled na osobu císaře.

Akce pod názvem „František Josef 1830 - 1916 - Století císařova úmrtí“ nabízí detailní pohled na osobnost Františka Josefa - muže, který byl již od dětství veřejnou osobou. A také muže, který se stal historicky nejdéle panujícím Habsburkem.

Zámek Schönbrunn, Vídeň

V samém srdci habsburské monarchie a v místě, kde císař naposledy vydechl - na zámku Schönbrunn - probíhá výstava s podtitulem Člověk a panovník. Tato část čtyřdílné série výstav představí Františka Josefa jako člověka. Návštěvníci se budou moci podrobněji seznámit s císařovými předky, jeho ženou, potomky a následníky.

Foto: © SchloßSchönbrunn Kultur - undBetriebsges.m.b.H./Alexander Eugen Koller

Muzeum císařských kočárů, Vídeň

Šaty dělají člověka a nejen ony. Císař by nebyl císařem bez okázalého šatstva a dopravních prostředků hodných panovníka. Právě na tuto část života Františka Josefa se zaměřuje výstava v Muzeu císařských kočárů s podtitulem Majestátnost a skromnost. Návštěvníkům se nabídne ostrý kontrast mezi dvorskou opulentností a osobní skromností císaře. K vidění budou různé jeho obleky i všední oděv. Mezi nejzajímavější exponáty patří černý pohřební kočár, v němž se František Josef vydal na svou poslední cestu. Kromě jeho pohřbu je zvláštní pozornost věnována také svatbě s Alžbětou a maďarské korunovaci.

Foto: © KHM-Museumsverband

Muzeum nábytku Hofmobiliendepot, Vídeň

Oslavy a všední život touží přiblížit expozice v Muzeu nábytku ve Vídni. Námětem této výstavy jsou nejen císařské slavnosti, oslavy výročí nebo císařových narozenin, ale také všední dny, kdy se nedělo nic výjimečného a císař byl až po krk zaplaven lejstry a důležitými dokumenty. Mimochodem František Josef byl vůbec první císař, který byl zvěčněn kamerou a je dochován i jeho zvukový záznam.

Foto: © WielandKloimstein

Zámek Niederweiden, Engelhartstetten

O tom, že oslavovat nebude jen Vídeň, svědčí čtvrtá část výstavy, která se nachází v Dolních Rakousech na zámku Niederweiden. Tato expozice se zaměřuje na lov a volný čas. Hony odedávna k aristokracii patří jako její tradiční sport a František Josef už od útlého věku projevoval svou vášeň pro lov a jezdectví. Návštěvníci mají možnost dozvědět se také něco o politickém významu honů pro zahraniční návštěvy, které umožňovaly neformální prostor pro výměnu informací a názorů mezi státníky.

Foto: © Edgar Knaack

Kombinovaná vstupenka na všechny čtyři expozice vyjde na 25 eur. Otevřeno je denně. Výstavy potrvají až do konce listopadu, kdy reálně uplyne 100 let od smrti císaře.