Dominika Gottová po návratu do rodné země bydlela zprvu u své kamarádky Šárky Rezkové, která jí nabídla azyl. Soužití ale dopadlo fiaskem, dcera slavného zpěváka údajně konzumovala obrovské množství léků a alkoholu, a proto se musela odstěhovat.

Gottová pak narychlo sháněla nové bydlení a pod tlakem podepsala velice nevýhodnou smlouvu.

„Já jako nájemce jsem si v souvislosti s nájemní smlouvou vědoma, že pokud se ocitnu v prodlení s úhradou nájemného či jiných plateb dle odstavce 4.2 a 4.3 nájemní smlouvy o více než třicet dní, může to pronajímatel dle svého uvážení pro ochranu práv a právem chráněných zájmů pronajímatele a v zájmu úhrad dlužných částek zveřejnit předem neurčenému okruhu adresátů prostřednictvím tisku, elektronické pošty, internetu či jiných obdobných hromadných sdělovacích prostředků,“ stojí v nájemní smlouvě, kterou před časem zveřejnil Expres.cz. Následně měla majitelka bytu začít Gottovou vydírat!

Gottová podle Petra Veselého utekla do Finska před vydíráním

Poté, co výše zmíněný web zveřejnil vyděračskou nájemní smlouvu, údajně začala bytná Dominiku Gottovou vydírat. Podle Petra Veselého bylo Gottově dceři vyhrožováno, že pokud nezařídí stažení všech článků, bude z bytu násilím vystěhována.

„Nejdříve ji donutili, aby podepsala tu amorální smlouvu, a když pak vyšlo najevo, jak ohavně se k ní zachovali, začali jí vyhrožovat vystěhováním. Prosila sice o pomoc, ale nikdo jí nepomohl. Jakmile jsem se tyto skutečnosti dozvěděl, rozhodl jsem se podat trestní oznámení na neznámého pachatele, protože by se nikdo neměl takto chovat k dceři Karla Gotta. Obávám se, že by vzhledem ke svému duševnímu stavu mohla pod tlakem i spáchat sebevraždu. I proto opustila Česko a ve Finsku ihned nastoupila léčbu,“ řekl Expresu nápadník Gottové.

Veselý předal celý případ policii, která bude mít za úkol přezkoumat, zda šlo skutečně o vydírání.

Bytná Gottové tvrdí, že o ničem neví

Petr Veselý vznesl vážná obvinění proti ženě, která podle něj měla dát podepsat Gottové podivnou smlouvu a následně jí vyhrožovat vystěhováním. Dotyčná ale údajně o žádných nekalých praktikách neví.

„Rozhodně jsem nikomu nevyhrožovala, a už vůbec ne Dominice Gottové. U ostatního jsem vázaná mlčenlivostí,“ tvrdí bytná Dominiky Gottové, Tereza M.

Jedno je jisté, díky věrnému nápadníkovi se celá věc vyšetřuje, a pokud se prokáže to, co Veselý říká, bude mít paní Tereza M. nejspíš kriminalistům co vysvětlovat.